header gerard nieuw


Terugblik bezoek aan Moldavië van 19 t/m 26 juli 2014 zie>>>

Terugblik 

Marina met haar baby

bezoek uit Moldavië van 17 t/m 24 augustus 2013 zie>>>  

Goed besteed zie>>>Het land Moldavië

image001                                  image003

Moldavië is een klein Oost Europees land. Het grenst in het noorden, oosten en zuiden aan de Oekraïne en in het westen aan Roemenië en is qua oppervlakte iets groter dan België. De hoofdstad van Moldavië is Chisinau.

Moldavië is in 1991 onafhankelijk geworden van de Sovjet-Unie en heeft ruim 4 miljoen inwoners. Het is het armste land van Europa. Er zijn geen delfstoffen en er is bijna geen industrie. Er is landbouw en wat groente- en fruitteelt. Wijn is het voornaamste landbouwproduct.
P1050108
Armoede maakt dat een kwart van de mensen als gastarbeider in het buitenland is, waar ze vaak illegaal wonen en werken. Kinderen, bejaarden en gehandicapten blijven achter, zonder verzorging. Zij hebben het meeste te lijden van de armoede. Daarnaast zijn er in Moldavië veel slachtoffers van mensenhandel.
De overheid doet weinig, zij is zwak en slecht georganiseerd.
De kerk zou veel kunnen betekenen. Het grootste deel van de bevolking is Roemeens-orthodox of Russisch-orthodox (98%). Daarnaast zijn er ook katholieken, baptisten en joden.
Maar tijdens het communisme mochten de kerken niets doen. Er was geen diaconaal werk en ook de kennis over het opzetten en uitvoeren ervan is verloren gegaan.

 

moldavie 319

 

Kerk in Actie helpt de kerken in Moldavië bij het opzetten en uitbreiden van hun diaconale werk. Zij werkt samen met de plaatselijke kerken om hulp te kunnen bieden aan de meest kwetsbaren. Daarbij werken zij op verschillende terreinen. Ze doen sociaal werk, zoals gaarkeukens opzetten en de opvang van ouderen, ongehuwde moeders en kinderen.

 

Ook zorgen ze voor training van kerkelijk werkers in het uitvoeren van diaconaal werk. Er is een gezamenlijke lobby van de kerken bij de overheid voor betere bescherming en opvang van slachtoffers van vrouwenhandel. Zelf geven de kerken ook voorlichting ter voorkoming van vrouwenhandel.
Steun en meeleven vanuit onze kerk betekent erg veel voor de kerk en de samenleving in Moldavië. Wij hopen dat we via ons tienermoederproject iets bij kunnen dragen aan het hoopvol bouwen aan de toekomst, ook al zijn de omstandigheden in Moldavië nu erg moeilijk.