G. Waninge, voorzitter - e-mailcontact
N. Kramer, vice-voorzitter en bestuurlijk ouderling en scriba>>>
L. de Boer - past. ouderling Wijk Oost 1, Foxwolde
H.A.G. Schimmel-Slagman - past. ouderling Wijk Centrum 2

M.i.v. 6 september 2020 is Jannie Boonstra werkzaam als jeugd- en gezinsopbouwer.

Alle Pastores>>> - Wijkindeling>>>