Secretariaat: e-mailcontact>>>
Vergadering: zes keer per seizoen
Bankrekening: RABO-bank: NL45RABO0355807564

Bijdragen aan collectes tijdens de vieringen in coronatijd:
Graag online overmaken op de collecterekening van de Diaconie PG te Roden-Roderwolde

NL32RABO 0399 4027 99
Voor contante bijdragen, ook in de vorm van kerkbonnen, staat een mand bij de uitgang.
De bijdragen worden verdeeld over de diakonie en de eigen kerk.

Samenstelling CvD
voorzitter, vacant
mw. J. Schutte-Vreke, secretaris
mw. A. Westra, penningmeester
dhr. K. Daling
mw. R. Faber
mw. R. Kortlang-de Vries
mw. A. Niehof
dhr. A. Oosterhof
mw. M. te Velde

Een aantal taken van de diakenen zijn:
Inzameling van de gaven tijdens de kerkdiensten
Het (mede)verzorgen van de dienst van schrift en tafel
Het regelen van de bezorging van de bloemengroet namens de gemeente.
Het coördineren van de toekenning en de bezorging van attenties in de secties bij bijzondere gelegenheden (Pasen, Kerst).
Daarnaast is de diaconie betrokken bij de kerkradio, waarmee ouderen thuis de kerkdiensten kunnen meemaken. 

Uitgebreide informatie zie volgende pagina

 

X

Right Click

Geen kopieermogelijkheid