Historie

Zoeken, schiften, coderen en opslaan
Sinds begin 2005 is een werkgroep bezig met het bijeenbrengen van alle documenten die onze drie eerdere gemeenten in de loop der jaren hebben verzameld. Dat zijn heel veel papieren. En notulenboeken, kasboeken. ordners en dozen vol met verslagen van vergaderingen van kerkenraden, van diaconieën, van kerkvoogden, commissies van beheer, liturgiewerkgroepen, orgelcommissies, meisjes-, knapen-, jongelings- en vrouwenverenigingen. Begrotingen, verantwoordingen, brieven, gemeentebladen als Hervormd Roden, Sjaloom, Rowolmer Kerkblad, Kerknieuws, en nog heel veel meer. 

Daarbij moet dan ook nog eens bedacht worden dat dit alles alleen nog maar de paperassen zijn die in de laatste 60 à 70 jaren of daaromtrent geproduceerd zijn. Zo’n twaalf eeuwen vóór de Tweede Wereldoorlog hadden Roden en Roderwolde ook al kerken. In die meer dan duizend jaren is er ook al het een en ander op papier gezet. Eerst met ganzenveren- en later met kroontjespennen. 
Jawel, maar dat héél oude, dat ligt allemaal al lang als historisch erfgoed veilig opgeslagen in het Drents Archief in Assen. Daar hebben zorgzame kerkmensen in vroegere tijden voor gezorgd.

Niettemin, wat de drie gemeenten, elk voor zich, vanaf de jaren ’30 en ’40 van de vorige eeuw aan het papier hebben toevertrouwd is vermoedelijk evenveel, zo niet meer dan wat er al aan schrijfwerk was uit de eeuwen daar vóór. 
De archiefgroep trof bij haar aantreden zoveel stukken aan dat zij nu, januari 2009, nog steeds bezig is die te selecteren, te hergroeperen en van codes te voorzien. Vervolgens moet elk stuk opgeslagen worden in computerbestanden zodat het snel terug te vinden is.

Meer informatie vindt u in de sub-menu's:
Opbouw archief>>> - Oud-predikanten>>> - Archief gemeenteleden>>>