In onze Kerkelijke Gemeente zijn 6 Taakgroepen werkzaam.
Per groep kunt u informatie lezen over de verschillende werkzaamheden en activiteiten.

Pastoraat
College van Diakenen
College van Kerkrentmeesers
Jeugd
Vorming en Toerusting
Vieren