PastoraatOmzien naar elkaar
is een belangrijk onderdeel van het pastoraat in onze gemeente. Dat wordt verwacht van alle leden van de kerk, maar in het bijzonder is het de taak van de wijkteams.
Elke predikantswijk of wijk van een pastoraal werker is verdeeld in een aantal secties, waarbinnen een team van vrijwilligers samen met de predikant op kleine schaal de betrokkenheid op elkaar als gemeenteleden te bevorderen.

Een sectieteam bestaat uit:
- een predikant of pastoraal werker
- een ouderling en een diaken
- contactpersonen


Het wijkteam vormt de “oren en ogen” binnen de wijk. Bijzondere levenssituaties, zoals een geboorte, huwelijksjubileum, ziekte, probleemsituaties of rouw kunnen in overleg met de betrokkenen aan de ouderling of de pastor worden doorgegeven. Natuurlijk kan ook ieder gemeentelid zelf in voorkomende gevallen contact opnemen met de pastor.
Concrete aanwijzingen voor het betrekken van de kerk in bijzondere levenssituaties vindt u hier>>>


In de Taakgroep Pastoraat vindt het overleg plaats tussen alle ouderlingen en/of wijkcoördinatoren samen met de pastoraal werker en predikanten.