header gerard nieuw

In een kerkdienst op zondag 13 november 2005 werd door de voorzitter van de diaconie een cheque overhandigd aan een vertegenwoordigster van Oikocredit. Na uitgebreide informatie in deze dienst werd een oproep gedaan aan de kerkleden het voorbeeld van de Diaconie te volgen en ook een lening te verstrekken aan Oikocredit. Zie verder www.oikocredit.nl
diaconie leent aan oikocreditcheque voor oikocredit

In het voorjaar van 2011 heeft de diaconie in samenwerking met de ZWO medewerking verleend aan een dienst die in het teken stond van oicocredit.
Er is (opnieuw) uitgelegd wat de bedoeling is van microkrediet. Kleine leningen verstrekken aan mensen die voor de reguliere banken niet kredietwaardig zijn.
Om dit blijvend onder de aandacht te brengen, is er een "omgekeerde" collecte gehouden. Dit keer kon elke kerkganger een muntje uit de collectezak halen.
Met daarop een stickertje van microkrediet. Telkens wanneer we dat weer tegenkomen in de portemonnee of jaszak, kunnen we ons deze dienst herinneren.