header gerard nieuw

De werkgroep Oecumenische Vespers bereidt de vespervieringen voor.
kaars Op elke derde zondag van de maand (behalve in juli en augustus) wordt er een dienst gehouden in 'Op de Helte', Touwslager 125. Aanvang 19.00 uur, uitzonderingen daargelaten. 
Er wordt af en toe medewerking verleend door een cantorij of koor.
Er is veel aandacht voor bekende, maar ook nieuwe liederen.
In de diensten nemen muziek, voorbedes en stiltes een belangrijke plaats in.
Namens de werkgroep, Dea Smith e-mailcontact>>>