header gerard nieuw

De volgende werkgroepen zijn actief:

> Oecumenische Vespers
> Kerk en Samenleving
> Leerhuizen
> Oecumenische diensten: incidenteel

En verder:

- de 'Maandagavondclub' te Roden (Interkerkelijke club voor verstandelijk gehandicapten)
- de jaarlijkse bijeenkomst van de Interkerkelijke Volkskerstzang.