header gerard nieuw

Onze kerkelijke gemeente is op de samenleving gericht en heeft aandacht voor:

Humanitas, waar onze diaconie nauw mee samenwerkt

♥ Het Vluchtelingenwerk Op deze website vind je uitgebreid informatie over het vrijwilligerswerk en contactadressen

Zorgcentrum De Hullen en Noorderkroon, waar regelmatig diensten worden gehouden
door pastores uit onze gemeente. 
Er is ook een mogelijkheid als vrijwillger aan de slag te gaan: voor info De Hullen zie>>>  -
voor info Noorderkroon zie>>> De Hullen bestaat uit drie afdelingen, Het Verzorgingshuis, De somatische verpleegafdeling De Esmarke en de PG afdeling De Borgen, waarover meer informatie hier>>> te vinden is

De Stichting Platform Minima Noordenveld, gesprekspartner van de Gemeente Noordenveld,
heeft, na het oprichten van de Voedselbank, het initiatief genomen de Kledingbank Noordenveld op te richten.   

De Voedselbank waarvoor regelmatig inzamelingen van producten en collectes worden gehouden.