Maatje van een oudere in De Hullen pagina 2
De Hullen zoekt vrijwilligers pagina 3
Vrijwilligers gevraagd voor vluchtelingenwerk pagina 4
Humanitas zoekt vrijwilligers: pagina 5

De PKN is natuurlijk op de samenleving gericht. 

Er is de Werkgroep Kerk en Samenleving; deze organiseert jaarlijks:

♥ “Vakantiegeld beter samen delen”, de actie in mei

♥ “Decemberactie”: Gift aan ongeveer 50 uitkeringsgerechtigden, die bij de werkgroep bekend zijn, i.s.m. de diaconieën, die uit hun budget een bijdrage leveren voor "stille hulp".
Ook individuele leden van de kerken kunnen een bijdrage storten op rekeningnummer 39 94 25 977 van de Werkgroep Kerk en Samenleving onder vermelding van "decembergift".

♥ Daarnaast zijn de kerken vertegenwoordigd in de Stichting Platform Minima Noordenveld, dit is het overlegorgaan in Noordenveld, ook met het gemeentebestuur, over de situatie en de regelingen voor mensen met een minimum-inkomen, zie http://spmn-noordenveld.nl/

♥ Ook is er in Noordenveld de Voedselbank, waar de kerken hun steentje aan bijdragen,
zie www.voedselbanknoordenveld-leek.nl

X

Right Click

Geen kopieermogelijkheid