‘Wel en Wee’…
In onze gemeente leven wij graag met elkaar mee in blijde en droeve tijden. Zou het daarom niet goed zijn elkaar via uw wijkpastor>>>
 of sectieteam op de hoogte te houden bij een geboorte, een jubileum, bij ziekte en zo meer?

Bij opname in het ziekenhuis…
Als u in het ziekenhuis bezoek zou willen van uw wijkpastor of ouderling, laat ons>>> 
dat dan op één of andere manier weten.

Trouwen>>>
Wilt u uw huwelijk kerkelijk laten bevestigen? Neem dan ruimschoots van te voren contact op met de predikant van uw keuze>>>
. Leg eerst met hem of haar een datum vast en bespreek pas daarna (bijvoorbeeld!) de zaal en de muziek...
Er is een uitvoerige handleiding beschikbaar voor a.s. bruidsparen, waarin uitleg wordt gegeven over de kerkelijke bevestiging van het huwelijk, de gang van zaken, en een handige check-list. Klik voor deze handleiding hier>>>


Dopen>>>
Samen met de ouders bereidt de predikant een doopdienst voor. Om dat goed te kunnen doen wordt het aantal dopelingen beperkt tot vijf. Zijn er meer aangemeld, dan wordt in overleg met
 predikanten>>>
en ouders naar een andere mogelijkheid gezocht.
Om eerst met elkaar te praten over de doop van je kind, en ter voorbereiding van het gesprek met de predikant, is er een boekje beschikbaar dat wordt aangeboden aan de ouders wanneer de wijkpredikant, het sectieteam of het kerkelijk bureau een geboortekaartje ontvangt. De tekst van dit boekje kunt u ook (in iets gewijzigde vorm) lezen op deze website. Voor het boekje 'In gesprek over de doop' klikt u hier>>>


Overlijden>>>
Bij het overlijden van een naaste moet er meestal veel op korte termijn geregeld worden. Wie moeten er benaderd worden? Hoe bereiken we de kerk? Waar moeten we aan denken? Om u hierbij in de eerste ogenblikken na een overlijden van dienst te zijn hebben we een handleiding voor u opgesteld. Ook kunt u hier suggesties en materiaal vinden voor het vervolg: de invulling en vormgeving van de afscheidsdienst. Tot slot treft u wat aanwijzingen aan, voor het geval u zich persoonlijk of met uw naasten wilt voorbereiden op het afscheid. U vindt de handreiking hier>>>


Persoonlijke veranderingen...
Het is belangrijk de kerkelijke administratie goed bij te houden. Wilt u daarom adreswijzigingen, berichten van overlijden, geboorte, huwelijk en echtscheiding doorgeven aan het kerkelijk bureau>>>