Secretariaat e-mailcontact

Voor uitgebreide informatie over het werk van het College van Diakenen:
zie de submenu-items