header gerard nieuw

Zo komt ons gemeenteplaatje er uit te zien:

De wijk van ds. Harm Jan Meijer, Zuid, zal worden verdeeld over de drie wijken, met als uitgangspunt dat de bestaande wijkteams gehandhaafd blijven. De kerkenraad heeft zich positief over deze herindeling uitgesproken.

De beschikbare werktijd van de kerkelijk werker wordt uitgebreid naar (vrijwel) fulltime; er is voor gekozen om zoveel als mogelijk de werktijd te besteden aan het pastoraat en de daaruit voortvloeiende andere werkzaamheden, zoals het leiden van rouwdiensten en het verzorgen van bijeenkomsten in De Hullen, De Noorderkroon en de Hoprank.

De predikantsplaats van ds. Theo van Beijeren, Wijk Oost, die hopelijk volgend jaar spoedig na diens vertrek zal kunnen worden ingevuld, zal 0,8 FTE betreffen, omdat naar verwachting geen toestemming meer zal worden verkregen voor een fulltime predikantsplaats.
De pastorale herindeling zal ingaan na het vertrek van ds. Harm Jan Meijer op 15 juni 2015.

Hieronder ziet u hoe de nieuwe indeling aan de hand van de huidige wijken er uit komt te zien. Via de wijkteams zult u verder geïnformeerd worden wie uw wijkpastor is.

Nieuw vanaf september 2018:

Wijk Centrum: kerkelijk werker mevrouw Astrid Mekes tot 3 juli 2022.
M.i.v. 23 oktober 2022 nieuwe kerkelijk werker Geertje van der Meer

Wijk West: ds. Walter Meijles

Wijk Oost: ds. Sybrand van Dijk

Klik hier>>> voor de kaart van Roden met de nieuwe wijkindeling