header gerard nieuw

Ondersteuning vanuit Roden
In Roden ondersteunen we father Petru. Hij heeft met behulp van gelden van het MCA een aantal projecten opgezet. Op dit moment is er geen subsidie voor hem via het MCA (het geld is beperkt) en heeft hij onze gemeente in Roden gevraagd om hem 1 jaar financieel te ondersteunen

Maaltijd delen voor Father Petru 16-6-2023

Wat doet father Petru in Ulmu
Namens de kerk opgedragen aan "The Entry of the Mother of God into the Church" Ulmu in het Laloveni district is er een:
• "dag opvangcentrum” voor kinderen en jongeren
• schaakamateurclub Chess-Mat
• bakkerij
• sociale kantine voor ouderen

Dag opvangcentrum in Ulmu
Bijna 15% van de jongeren die naar school gaan in Ulmu hebben een lage opleidingskans door zaken als:
• sociale kwetsbaarheid en verwaarlozing
• armoede
• gebrek aan materialen om regelmatig en goed naar school te gaan
• de aanwezigheid van fysische geweld, binnen families, verbaal geweld wat leidt tot minderwaardigheidsgevoel
• discriminatie op basis van familieafkomst.
• de onmogelijkheid tot lichamelijk werk wat leidt tot uitsluiting van opleidingen.
• gebrek aan controle binnen families waar de ouders naar het buitenland zijn voor werk, maar ook waar er sprake is van extreme drankmisbruik