header gerard nieuw

"The Entry of the Mother of God"
In 2009, is er naast de kerk "The Entry of the Mother of God into the Church" in het dorp Ulmu een dagopvangcentrum geopend
Het doel van dit opvangcentrum is voor de jongeren bescherming te bieden tegen geweld in de familie en in de gemeenschap: uitsluiting en het institutionaliseren van de jongeren – door gedurende de dag activiteiten aan te bieden op gebied van scholing, recreatie socialisatie ondersteuning en ontwikkeling van normale levensvaardigheden
Daarvoor worden de onderstaande activiteiten aangeboden aan 40 kinderen:
• les in Engels en Frans
• computerles
• Bijbelstudie (catechismus)
• activiteiten binnen de schaakclub,
• spirituele en psychische ondersteuning
Onder de hoede van ons centrum zijn er verschillende bijeenkomsten en werkgroepen over verschillende onderwerpen met specialisten uit het veld over
• de gevaren van alcoholmisbruik
• voorkomen van geweld
• een gezond leven zonder roken en drugsgebruik
• een gezonde familieverhouding
• een gemeenschap zonder discriminatie
• veiling gebruik van het internet
De kinderen krijgen een warme maaltijd en er is een theepauze tijdens de lessen.
Gedurende het hele jaar krijgen de kinderen gratis schoolspullen om de lessen te kunnen volgen,
Father Petru en zijn familie zorgen al 11 jaar, zelf voor 9 kinderen uit lage sociale en arme milieus, en geven ze schoolspullen, rugzakken kleding en schoenen aan het begin van het schooljaar en in de winter.
Het dagcentrum organiseert excursies, zomerkampen voor kinderen en jongeren met allerlei activiteiten.
Samen met de verschillende opleidingen en andere lokale en publieke organisatie worden er trainingen, ronde tafelgesprekken en werkgroepen gehouden over allerlei actuele onderwerpen en discussies om risico’s te voorkomen of stoppen.

Schaakclub CHES-MAT
Sinds 2009 is er een schaakamateur club actief in het activiteitencentrum . meer dan 20 kinderen willen erg graag dit spel leren en komen 2 x per week bij elkaar Onze begunstigers nemen actief deel in het organiseren van wedstrijden op lokaal, regionaal en landelijk niveau..De jongeren doen het daar zeer goed. Ieder jaar organiseren we een lokaal schaak kampioenschap waaraan iedereen kan meedoen. De jongeren krijgen dan natuurlijk medailles, bekers en andere prijzen

De sociale bakkerij. broodvermenigvuldiging
In 2018, is er in onze gemeenschap een sociale bakkerij geopend. Daarvan krijgen 42 families (ouderen, gehandicapten, wezen en families met veel kinderen) meer dan 100 mensen brood , cakes and andere producten dagelijks gratis aan huis gebracht.
Eens per week worden 100 broden gratis gebracht naar, het Charity House in of Chisinau, waar ze worden verdeeld onder de daklozen

Sociale kantine
Sinds 2010, worden er lunches gebracht naar de arme mensen, special naar de eenzame en zieke ouderen . De maaltijden worden gemaakt in de kantine van de kerk door de vrouw van de priester en een aantal koks. Ongeveer 20 mensen krijgen 2 a 3 keer per week brood en een maaltijd