header gerard nieuw

Het ontstaan van MCA
Vanwege de kerkstrijd die er in Moldavië heerste kwam een oecumenisch samenwerkingsverband daar eerst niet van de grond. Mede door aandringen van Kerk in Actie werd er in 2003 een bezoek georganiseerd vanuit de Wereldraad van Kerken aan de kerken in Moldavië om te onderzoeken of zo'n diaconaal platform in Moldavië mogelijk en gewenst zou zijn.

 

 

Vanaf 2004 kwam de vorming van deze samenwerking op gang. ICCO en Kerk in Actie droegen bij aan de kosten van diaconale projecten, maar meer nog aan het trainen van priesters, voorgangers en kerkleiders in het opzetten van het diaconale werk binnen hun kerken. Projectvoorstellen leren schrijven, leren rapporteren, fondsen leren werven, maar ook samen leren prioriteiten te stellen en keuzes te maken stonden duidelijk op de agenda.

 

Het platform is een zelfstandige organisatie geworden: Moldovan Christian Aid (MCA).
Het heeft zijn eigen statuten, beleid, prioriteiten en uitvoeringsregels en staat inmiddels los van de Wereldraad van Kerken. Veel kerken in Europa dragen nog steeds bij aan het gezamenlijke werk van de kerken in Moldavië. Ook Kerk in Actie doet dit.
P1050133

 

Het gaat de kerken niet meer alleen om het directe diaconale werk voor de armen en gemarginaliseerden in hun land; ze willen ook gezamenlijk hun stem laten horen tegen misstanden in hun maatschappij en het algemene publiek voorlichten over deze zaken.
Zo spreken ze heel duidelijk hun zorg uit over de gevaren van vrouwenhandel en de slechte zorg voor ouderen en kinderen.

 

Ook pakken ze gezamenlijk grotere ontwikkelingsprojecten aan (wateraanvoer voor sommige dorpen of inkomen genererende projecten) als ze voldoende fondsen kunnen bemachtigen voor dit werk.

 

Het is onderling voor de kerken niet altijd gemakkelijk om samen te werken; ze zijn het onderling, net als in Nederland, vaak niet met elkaar eens. Toch is Kerk in Actie altijd van mening geweest dat het vanuit Nederland beter is de samenwerking te bevorderen en niet één kerk uit te zoeken die gesteund zou kunnen worden. Ook investeert Kerk in Actie liever in de organisatie van het werk en het leren van het diaconale werk dan in het direct ondersteunen van kleine initiatieven. Zij ziet het echter niet als haar taak om de kerken daar prioriteiten voor te leggen. Zij kennen hun samenleving en de noden die er leven. Internationale verbanden zijn noodzakelijk om verder te kijken dan het bekende, voor hen en voor ons.

 

Armoede in Moldavië
Moldavië is in de afgelopen jaren zwaar getroffen door de economische en politieke crisis. Veel lokale autoriteiten hebben moeten snijden in hun budgetten. Ook het budget voor sociale SAM 1304ondersteuning is sterk verminderd. Behalve voor het bestaande uitkeringssysteem, dat al erg minimaal is, is er geen geld meer voor sociale ondersteuning van zwakkeren in de samenleving door de overheid. Een gemiddeld pensioen bedraagt ongeveer 28 euro per maand. Dat is slechts 38% van de minimale behoefte van een oudere. De mensen die het hardst worden getroffen door het teruglopende budget zijn werklozen, ouderen, eenoudergezinnen en kinderen.