header gerard nieuw

Verlaten kinderen en alleenstaande moeders
Er zijn veel kinderen die door hun ouders zijn verlaten of worden verwaarloosd. Van 1 op de 100 kinderen in Moldavië zijn beide ouders vertrokken, op zoek naar beter werk in het buitenland. 3 op de 100 kinderen leven in extreme armoede en 1 op de 100 kinderen leeft in een opvangtehuis. Veel baby's worden verlaten door hun alleenstaande moeder die slachtoffer is van huiselijk geweld, of omdat de tienermoeder zelf wees is. Bovendien hebben moeders nauwelijks geld om een kind te verzorgen: moeders krijgen ongeveer 8 tot 13 euro per maand aan kinderbijslag. Dat is veel te weinig om voor een kind te kunnen zorgen.

 

Vaak betreft het kinderen van jonge moeders die ongehuwd zwanger zijn geraakt. Er zijn maar weinig meisjes die thuis durven te komen met een kind dat buiten het huwelijk is verwekt, omdat ze maar zelden kunnen rekenen op de steun van hun familie.
SAM 1237
Abortus
Een ander probleem wordt gevormd door de praktijk van abortussen, die veel invloed hebben op de gezondheid van de meisjes en vrouwen. Abortus komt veel voor in Moldavië. In 2006 werden er tegenover 100 geboortes maar liefst 42,3 abortussen uitgevoerd. De complicaties die een abortus met zich meebrengt worden beschouwd als de belangrijkste oorzaak van langdurige ziektes en moedersterfte. Vaak zijn alleenstaande meisjes uit kwetsbare gezinnen het slachtoffer, omdat zij slecht geïnformeerd zijn voordat ze abortus laten plegen. Ook hebben ze te weinig geld voor het herstel na een abortus.


Ons project
Moldavian christian Aid (MCA) ondersteunt via een project van de organisatie van de baptisten 'Begin van het Leven' 20 jonge alleenstaande of zwangere tienermoeders uit kwetsbare gezinnen in de hoofdstad Chisinau. In het eerste jaar na de geboorte van hun kind krijgen ze materiële steun in de vorm van de nodige medicijnen, babyvoeding, babykleding en luiers. Ook worden ze geholpen met het verkrijgen van overheidssteun (kinderbijslag), beroepsoriëntatie en psychologische begeleiding. Daarnaast krijgen deze meisjes en vrouwen trainingen over de onderwerpen 'alleenstaand moederschap en kinderverzorging', 'risico's en gevolgen van abortus', 'hiv/aids-preventie', 'preventie van huiselijk geweld' en 'preventie van vrouwenhandel'. Bij deze zorg voor alleenstaande moeders zijn zeker tien personeelsleden van het gemeentelijke ziekenhuis betrokken. Met de steun van MCA verleent de organisatie 'Begin van het leven' de dagelijkse zorg aan deze moeders en wil men de leefomstandigheden van de moeders en hun kinderen verbeteren. Bovendien hopen ze bij te dragen aan hun sociale re-integratie. Ook hoopt MCA het aantal abortussen en gevallen van verlating terug te dringen.