header_gerard_b.jpg

Net als in andere jaren heeft de ZWO-commissie voor 2023 weer een kunstkalender samengesteld en uitgegeven. Hetty Veerman
Ook dit jaar hebben we weer kunstenaars uit onze eigen gemeente bereid gevonden om een kunstwerk te maken en Fokke de Jong heeft die werken gefotografeerd.

Deze kalender heeft als thema ‘Alles komt goed?! 
Op het voorblad staat het schilderij van Guido Evertz, zie afbeelding rechts op deze pagina. 

Hoopvol, onbevangen en blij. Zo kijkt het meisje.
Vertrouwen in een betere toekomst: alles komt goed?!
Onwetend van wat er nog boven haar hoofd  hangt. 

De opbrengst van deze kalender is bestemd voor het project 'Straatkinderen in Oeganda' van Kerk in Actie.  
Vanaf 2017 steunt de werkgroep ZWO Roden-Roderwolde dit project voor kinderen in de knel.
Met dank aan de kunstenaars die het thema 'Alles komt goed?!' op hun eigen, kunstzinnige manier hebben verbeeld. 

ZWO plaatselijk>>>