zwo logo

Wie zijn wij?
De ZWO-werkgroep>>> maakt onderdeel uit van de "Ambtsgroep Diaconaat" van de Protestantse Gemeente Roden-Roderwolde. 
De werkgroep wordt bemenst door een aantal enthousiaste vrijwilligers met belangstelling voor de wereld en de wereldkerk.
We voelen ons sterk verbonden met het werk van "Kerkinactie" van de landelijke kerk, met name het deel daarvan dat gericht is op het buitenland in de vorm van Zending, Werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking.


Wat willen wij?
Onze doelstelling is: de gemeente bewust maken van wat er in de wereld en in de wereldkerk speelt; niet alleen de noden, maar ook de vreugden, de mogelijkheden en kansen willen we voor het voetlicht brengen.
We wijzen de gemeente op haar verantwoordelijkheid met betrekking tot het ZWO-werk van onze kerk.
Ook vragen we de gemeente mee te werken aan acties en projecten die de boodschap van het Evangelie in woord en daad gestalte geeft in onze wereld.
Voor de financiering van allerlei projecten van "Kerkinactie" zamelen we geld in.

Wat doen wij?

De ZWO-werkgroep probeert door tal van activiteiten haar doelstellingen te verwezenlijken.
Op onze "actielijst" staan o.m. de volgende punten:
* publicaties in "Kerknieuws"
* medewerking aan kerkdiensten in het kader van zending en werelddiakonaat
* uitvoering geven aan de landelijke 40-dagentijd-projecten van Kerkinactie
* organiseren van 'stiltemomenten' in de 40-dagentijd
* inzamelen van kaarten, postzegels en buitenlands geld
* paasgroetenactie
* Het onderhouden van een interactief project via KerkinAktie (i.c. Oegandaproject>>>)
* actie "Acceptgirokaart Kerkinactie" t.b.v. het Werelddiakonaat