Wat gebeurt er nog meer:

1: Migratie van kinderen uit Karamoja voorkomen
Iedere dag komen er tien nieuwe kinderen bij op de straten van Kampala. Daarom is het heel belangrijk om ons niet alleen te richten op de opvang van straatkinderen, maar ook migratie van nieuwe kinderen te voorkomen. Niet alleen dweilen, maar de kraan ook dichtdraaien.
Kinderen en ouders en dorpsleiders bewust maken van kinderrechten
Om migratie van kinderen uit Karamoja tegen te gaan is het heel belangrijk dat in de dorpen meer kennis is over kinderrechten en dat het geweld tegen moeders en kinderen afneemt. Kinderen uit Karamoja denken vaak dat het normaal is wat er met hen gebeurt. Ze weten immers niet beter. Als kinderen leren wat hun rechten zijn, dan worden die ook minder makkelijk geschonden. Ook ouders en dorpsleiders moeten weten dat ze kinderen niet mogen slaan en dat ze recht hebben op onderwijs.
Gesprekken met politie, districtsleiders, ambtenaren
Ook is het van belang dat politie, districtsleiders en ambtenaren weten wat de rechten van kinderen zijn en kinderen daarin ook beschermen. Dat is in Oeganda minder vanzelfsprekend dan in Nederland.
Oegandezen informeren
Via de media (kranten, tv, internet, maar vooral ook radioprogramma’s) worden Oegandezen geïnformeerd over kinderrechten en het tegengaan van geweld tegen vrouwen en migratie van kinderen naar de grote steden. In de dorpen wordt dit ook via theater gedaan.
Onderwijzers
Ook onderwijzers worden geïnformeerd dat ze alert moeten zijn of kinderen thuis goed behandeld worden. Ze kunnen kinderen begeleiden en adviseren. Door de lesstof op creatieve manieren over te brengen, kunnen ze zorgen dat kinderen die snel afgeleid zijn of langzaam leren mee kunnen blijven doen en niet gaan uitvallen.
Chauffeurs
Chauffeurs van bussen, taxi’s en brommers (boda boda’s) wordt gevraagd om alarm te slaan als ze minderjarige kinderen zien die richting grote steden reizen.

2: Landrechten beter regelen
De Pinksterkerk in Oeganda, zet zich in om in de regio Karamoja landrechten beter te regelen.

Pinksterkerk geeft trainingen
In Karamoja is veel strijd tussen akkerbouwers en veetelers geweest. Het is vaak niet duidelijk wie de eigenaar is van bepaalde grond. Als je niet zeker weet of je een stuk grond mag bebouwen, kun je ook geen voedsel verbouwen. De problemen rond landrechten moeten structureel opgelost worden, zodat Karamoja een betere plek is om te wonen. De Pinksterkerk organiseert trainingen voor districtsleiders en overlegt met dorpshoofden over landrechten.
Landrechten Comités en conflictbemiddeling
In veel dorpen weten mensen niet wat de regels en wetten zijn rond koop en verkoop van land. Daarom worden er Landrecht Comités opgericht. Zij moeten de gemeenschap informeren over koop en verkoop, over registratie, over land afbakenen en bemiddelen in conflicten die van tijd tot tijd opkomen. Zij moeten checken of de verkoper van land wel de eigenaar is. Ook moeten zij bepalen welke gebieden voor gezamenlijk gebruik zijn om dieren te laten grazen.
Conflicten die spelen rond land
Er spelen allerlei conflicten rond landbezit, juist omdat het vruchtbare land zo schaars is. Er zijn ruzies tussen nomaden die rondtrekken met vee en boeren die gewassen verbouwen. Slimme rijken pakken land af van arme onwetende mensen. Binnen dorpen wordt de grond niet altijd eerlijk verdeeld. Vrouwen hebben vaak weinig recht op land, wat vooral een probleem is als hun man overlijdt. Ook verkopen mensen soms grond die net van hen is of verkopen ze het aan vrienden en beseffen niet dat zo’n koop dan definitief is.

Extra informatie: een reisverslag
Straatkinderen gaan voor het eerst naar school; een verslag van Kerk in actie: zie>>>  


Pagina 5 en volgende: Informatie over eerder project Moldavië

  

X

Right Click

Geen kopieermogelijkheid