Wie de jeugd heeft.....
Kinderen zijn zeer welkom in onze vieringen op zondagmorgen en krijgen ruime aandacht vóór en/of na de kindernevendienst en in de doop- en avondmaalsvieringen.

De WaaiBinnenVieringen en IkZieJouVieringen zijn een beetje anders van inhoud en vorm dan gewoonlijk, maar zeker geschikt voor alle leeftijden.

Uitgebreide informatie kunt u lezen via de submenu-items