De orgelcommissie adviseert de kerkenraad ten aanzien van de muzikale verzorging van de erediensten en organisten.
Zij houdt tevens toezicht op de technische staat en het onderhoud van het orgel.

Commissieleden:
E. Wiersinga, Voorzitter, e-mail>>>
Zie organisten>>>