header gerard nieuw

Er is op zondagmorgen tijdens de diensten in Op de Helte kindernevendienst, met uitzondering in de vakantiemaanden.

Vorm
Tijdens de preek zijn de kinderen in hun eigen ruimte voor vertelling, uitleg en verwerking met behulp van Kind op zondag. Er wordt gewerkt in twee groepen: groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8 van de basisschool.

Doel
Het vertellen van de schriftlezing van de eredienst en het vertalen ervan naar het niveau van de kinderen.

Nà groep 8
Wanneer de kinderen na groep 8 afscheid nemen van de kindernevendienst, is er de mogelijkheid om mee te doen aan BrunchZ'n

Contactpersoon: Yvonne de Weerd - e-mailcontact>>>