Sinds september 2017 heeft onze kerkelijke gemeente één cantorij met de naam Cantorij Roden.
In oktober '19 moest cantrix Thysia Betting-Slagter ons helaas verlaten om gezondheidsredenen, maar gelukkig hebben we een nieuwe cantor gevonden in de persoon van Karel Stegeman.
Hij studeert aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen. 
Onder zijn leiding werkt de cantorij regelmatig mee in de vieringen van onze protestantse gemeenschap.
De repetities zijn op dinsdagavond van 19.30 - 21.30 uur in Op de Helte. 

Coronacrisis
De cantorij is op 1 september weer gaan repeteren met in acht name van de coronamaatregelen geldend voor deze tijd. Dus een tussenruimte van 1,5 meter, ventileren, handenwassen e.d. We hopen zo weer in de gemeente te kunnen functioneren.
Aan de vieringen werkt de Cantorij voorlopig mee met een zogenaamd kleinkoor: bestaande uit een 10-tal koorleden, die plaats hebben en zingen vanaf het verhoogde liturgisch centrum in Op de Helte. In de Catharinakerk en de Jacobskerk ontbreekt helaas de nodige ruimte.


Het bestuur van Cantorij Roden:
Wieger Vonk, voorzitter,
Joop Mozes, secretaris, - e-mailcontact>>>
Trijnie Ettema, penningmeester

 

De Cantorij Roden is de voortzetting van de Op de Helte Cantorij. Een aantal leden van de in mei 2017 opgeheven Catharinacantorij hebben zich aangesloten. Zo ontstond de 'nieuwe' cantorij.

X

Right Click

Geen kopieermogelijkheid