!! De orde van dienst voor de eerstvolgende zondag is vanaf donderdag hier in te zien

 

ORDE VAN DIENST VOOR ZONDAG 26 Januari in Op de Helte

Voorganger: ds. S. van Dijk

Organist: Erwin Wiersinga

Wat  roept mij aan?   Viering Heilig Avondmaal

TOENADERING

Hinszorgelorgel helteOrgelspel

Welkom en Mededelingen door de ouderling

Zingen: Lied 276

Bemoediging:

Voorg.: Onze hulp is in de Naam van de Heer

Allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Voorg.: Die trouw houdt tot in eeuwigheid

Allen: EN DIE NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HAND

AMEN

Looft de Heer, alle volken,

PRIJST HEM, ALLE NATIES,

Zijn liefde voor ons is overstelpend,

EEUWIG DUURT DE TROUW VAN DE HEER. (uit Psalm 117)

Drempelgebed

Zingen: Psalm 67

Kyriëgebed   Zingen Kyrië 3

Gloria Lied 655

Rondom de kinderen

Zingen; Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht,

Dat licht vertelt ons iets van God. Op Hem zijn wij gericht.

Wij geven Gods verhalen door en wie zich open stelt

ervaart misschien een beetje licht, door wat er wordt verteld.

 

Straks zoeken wij elkaar weer op. En elk heeft zijn verhaal.

Het licht verbindt ons met elkaar. Het is voor allemaal.

 

RONDOM HET WOORD

Schriftlezing OT: Jesaja 49 : 1 - 7

Dit is het Woord van God WIJ DANKEN GOD

Schriftlezing: NT : Mattheus 4 : 12 - 22

Hoor! Het levende Woord voor ons!

LOF ZIJ AAN CHRISTUS AMEN

Zingen: Lied 840

Uitleg en verkondiging

Orgelspel

GEBEDEN EN GAVEN

Afkondigingen / mededelingen

Dank gebed en voorbede 

Gaven

Collecte  

Zingen Lied 388 : 1, 3 en 4

 

DIENST VAN DE TAFEL

Nodiging door de diaken

Tafelgebed

Voorganger: DE Heer zal bij u zijn

Gemeente: DE HEER ZALU BEWAREN

Voorganger: verhef uw harten

Gemeente: WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER

Voorganger: Brengen wij dank aan de Heer onze God

Gemeente: HIJ IS ONZE DANKBAARHEID WAARDIG

Voorganger: U komt onze dank toe.....(gebed met God de Vader)

Zo zingen wij met alle machten en krachten

Met alle die u loven in de hemel als ook op de aarde de lof toe

 

Sanctus en benedictus zingen:  Lied 404d

Onze Vader....

Voorganger; Zie het lam Gods dat de zonden der wereld wegdraagt

Gemeente: HEER, IK BEN NIET WAARDIG DAT GIJ TOT MIJ KOMT

MAAR SPREEK SLECHTS ÉÉN WOORD ENMIJN GEEST ZAL GEZOND WORDEN

AMEN

Zingen Lied 103c: 1

DELEN VAN BROOD EN WIJN

Dankgebed

Wegzending en zegen

Slotlied Lied 362

Zegen

Zingen Lied 425

EEN GOEDE DIENST TOEGEWENST 

Vieringen zondag a.s.>>>

X

Right Click

Geen kopieermogelijkheid