!! De orde van dienst voor de eerstvolgende zondag is vanaf donderdag hier in te zien 

ORDE VAN DIENST VOOR ZONDAG 23 Februari 2020 in Op de Helte

Voorganger: ds. Sybrand van Dijk

Organist: Erwin Wiersinga 

Recht uit de bron

TOENADERING

Hinszorgelorgel helteOrgelspel

Welkom en Mededelingen door de ouderling

Zingen: Lied 272

Gebed

Bemoediging en intrede

Onze hulp is in de naam van de Eeuwige

DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Die trouw houdt tot in eeuwigheid

EN DIE NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HAND

AMEN

Zalig ben je wanneer Jacobs God jou tot hulpe is

DE GOD DIE RECHT DOET AAN WIE ONDERDRUKT WORDT

De God die gevangenen bevrijdt

DIE OPRICHT WIE GEBOGE IS

Die vreemdeling beschermt

EN DIE BROOD GEEFT AAN WIE HONGER LIJDT

DE Eeuwige is koning tot in eeuwigheid

AMEN   (uit psalm 146)

Drempelgebed

Zingen: Psalm 67

KyriĂ«gebed gesproken  gezongen

Glorialied 299 I voorganger, II allen

 

Rondom de kinderen

Gebed om de Heilige Geest

Zingen:

Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het Licht

Dat Licht vertelt ons iets van God Op Hem zijn wij gericht

 

Wij geven Gods verhalen door en wie zich open stelt

Ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.

 

Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal

Het Licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal.

 

DIENST VAN HET WOORD

Eerste lezing Exodus 2 : 11 - 12

Zingen Lied 1001 : 1

Vervolg eerste lezing Exodus 2 : 13 - 15

Zingen Lied 1001 : 2

Vervolg eerste lezing Exodus 2 : 16 - 25

Dit is het Woord van God

WIJ DANKEN GOD

Tweede lezing: Mattheus 5 : 33 -45

Hoor, het levende Woordvoor ons

LOF ZIJ AAN CHRISTUS

Amen

Orgelspel

Verkondiging

DIENST VAN HET ANTWOORD

Zingen Lied 997

Toelichting op de collecte

Dank gebed en voorbeden

Stil gebed

Gebed van de Heer

Gaven

Collecte   

Slotlied: Lied 834

Wegzending en zegen 

Vieringen zondag a.s.>>>

X

Right Click

Geen kopieermogelijkheid