Vanaf september 2017 gaan we verder met één cantorij, met de naam Cantorij Roden: zie>>>

Op zondag 21 mei 2017 is er met een feestelijke viering in de Catharinakerk afscheid genomen van cantrix Erica Greiner.
Dat was gelijk ook het moment waarop de Catharina-cantorij is opgeheven.
Met dank aan Fokke de Jong is van de afscheidsdienst een mooie fotoreportage>>> te zien. Ada Waninga heeft in haar blog uitgebreid over het afscheid verteld zie>>>
Deze pagina zal nog een tijdje op de website van de PKN-gemeente te zien zijn, maar alle informatie die hierop staat is dus inmiddels geschiedenis geworden. 

De naam is ontleend aan de Catharinakerk op de Brink te Roden

2016.05 groepsfoto Catharina cantorij

 

Het Bestuur:
 

Jaap Ruitenbeek

Voorzitter

Essina Mozes

Secretaris/penningmeester

Roelie Makkink

Bilbliothecaris

Uit de jaarvergadering van februari 2017. 
Cantrix Erica heeft aangegeven dat ze na Pinksteren stopt met het dirigeren van ons koor.

Dat was al bekend bij de leden vanaf september 2016. Het bestuur is nog naarstig op zoek gegaan naar een vervang(st)er, maar dat is niet meer gelukt.
Dat betekent dat wij op 21 mei voor het laatst meewerken aan een viering. Na die viering zullen we afscheid nemen van Erica en zal de Catharinacantorij worden opgeheven.

We nemen met pijn in het hart afscheid van de Catharinacantorij, maar we moeten wel reëel blijven. 
Er zijn te weinig mannen, het is moeilijk om de bezetting op peil te houden. 
Daarbij worden we met elkaar ouder, de stemmen worden minder sterk en (zoals iemand tijdens de jaarvergadering zei) we kunnen beter stoppen op een zelfgekozen moment.

Voorzitter Jaap Ruitenbeek en secretaris Essina Mozes vonden het een moeilijk besluit. 
Met z'n tweeën hebben ze vanaf het begin de Cantorij-kar getrokken.
Zo trokken ze jaren samen op. Met plichtsgetrouwe toewijding en een stevige portie humor loodsten ze ons koor door bijna 34 jaar repetities en vieringen.
Hier is een groot compliment op zijn plaats.
Ook cantrix Erica die 14 jaar de Catharinacantorij heeft gedirigeerd willen we hier graag even in het zonnetje zetten.
Zij heeft er voor gezorgd dat het koor op een acceptabel niveau is blijven zingen.
Ze legde de lat niet te hoog en zei vaak: "We kunnen beter voor 'iets minder moeilijk' kiezen en het dan goed uitvoeren." 

De leden leggen zich neer bij het besluit om de Catharinacantorij op te heffen en laten weten dat ze altijd met veel plezier de gemeentezang hebben ondersteund, daarbij uitvoering gevend aan de doelstelling van de Catharina-cantorij: "de lofzang gaande houden'. 

Agenda 2017:  

       
5 maart         10.00 uur Catharinakerk      Ds. W. Meijles        1e zondag in de 40-dagen
19 maart 19.00 uur Op de Helte Vesper  Lieddag twee cantorijen
13 april  19.30 uur Catharinakerk Ds. W. Meijles Witte donderdag 
15 april  22.00 uur Catharinakerk Ds. A.B. Elbert Paaswake
21 mei  09.30 uur Catharinakerk Ds. A.B. Elbert Afscheid Erica