header gerard nieuw

Statenbijbel

Op de preekstoel in de nieuwe kerk ligt nog steeds de grote Statenbijbel met mooi beslag uit 1682. Het is niet bekend in welk jaar deze bijbel gekocht is.
Collecteschaal en offerblok
CollecteschaalDe kerkgangers van tegenwoordig vinden bij het uitgaan van de kerk aan hun rechterhand een koperen collecteschaal. Deze schaal met de bijbehorende ijzeren voet werd omstreeks 1630 aangeschaft. Voor deze aanschaf werd door gulle gemeenteleden geld geschonken. In de kerk stond de kerkpaal, een in de grond vastgezet offerblok met ijzeren banden en een slot om tegen diefstal te beschermen. Hierin stortte men het geld voor het onderhoud der armen.

Fragment offerblok

Een fragment van dit houten blok
is bewaard gebleven en staat achter
de huidige preekstoel op de grond.
Kerkvoogd Luyten Jans noteert in het Kerkvoogdenboek dat hij geld heeft uitgegeven voor het “beckensijsder met becken.”