header gerard nieuw

Restauratie 1932
In de twintiger jaren van de vorige eeuw was de kerk er slecht aan toe. Een grondige restauratie was nodig. Het ontbrak aan geld om kerk en koor in middeleeuwse toestand te herstellen. Schip en koor werden gerestaureerd in de vorm die nu nog aanwezig is, met tongewelf en zoldering.

Zowel de binnen- als buitenmuren werden ontdaan van de pleisterlaag. Onder het binnenpleisterwerk werden restjes van muurschilderingen en een cirkeltje met motieven gevonden. Dit duidt op een wijdingskruisje: een bewijs dat de bisschop het koor had ingewijd. Waarschijnlijk zijn met de ontpleistering meer gegevens verloren geraakt.
De banken werden dofgroen geschilderd. De toreningang werd weer hoofdingang. In de noordmuur werd een stenen trap uitgehouwen ter vervanging van een houten trap. De sacristie, waarvan de fundamenten werden gevonden, werd niet in zijn oorspronkelijke vorm hersteld. Dat was wel het geval met de lage ringmuur rond het kerkhof.
In 1979 werd het liturgisch centrum ingericht en werden de kerkbanken vervangen door stoelen.

Over het orgel kunt u meer lezen en zien op de pagina Orgels

Bron: brochure "Acht eeuwen Catharinakerk in Roden"
Research en tekst: Age Tanja; bewerkt door A. van Spijker-v.d. Hazel (1998)