header gerard nieuw

Het koor
Spitsbogig venster
Het koor stamt uit de late Middeleeuwen, de 15e eeuw. Het werd gebouwd in opdracht van de bewoners van de Havezathe Mensinghe, die tot 1817 eigenaar van het koor bleven. Het koor heeft lange, spitsbogige vensters.
In het koor bevond zich een altaar; of het is gewijd aan de heilige Catharina van Alexandrië, is zeer de vraag.
sacramentsnis
In de noordwand is de sacramentsnis nog aanwezig. De sponningen van het deurtje, dat helaas ontbreekt, zijn nog zichtbaar.
De piscine, een waterbekken, is in de oostwand, naast de Kymmellbank, nog aanwezig.
Vóór de restauratie van 1932 bevond zich rechts naast de piscine nog het zgn. Kymmellpoortje, waardoor de bewoners van de havezathe de kerk binnenkwamen. In de noordwand van het koor bevindt zich ook de toegangsdeur tot de sacristie.