header gerard nieuw


4. Spreken over de dood en de uitvaart

Velen vinden het moeilijk om te spreken over de dood en wensen voor de uitvaartplechtigheid. Het gevolg is soms, dat de nabestaanden niet goed weten hoe ze in de stijl van de overledene kunnen handelen bij het afscheid. Welke liederen, welke teksten?
Wellicht geeft bovenstaande u aanleiding om er toch eens over te praten. En wanneer dat er niet van komt, om een lijstje te maken van uw eigen wensen en verlangens rond de uitvaart. Vertelt u dan uw familie wel, waar ze dat kunnen vinden als het nodig is.

5. Tot slot

Naast de afscheidsplechtigheid bij de uitvaart zijn er in de kerk nog twee momenten, waarop aandacht wordt geschonken aan het overlijden van een gemeentelid.
Het eerste moment is op de zondag na het overlijden. Voor de gebeden aan het einde van de dienst wordt de gemeente verzocht te gaan staan en wordt het overlijden meegedeeld, vergezeld van een kort woord. Na een ogenblik van stilte gaat de gemeente weer zitten. In de voorbeden wordt de overledene genoemd en gebeden voor de nabestaanden.

Het tweede moment is de laatste zondag van het kerkelijk jaar, eind november. Voordat de Adventsperiode begint sluiten we het kerkelijk jaar af met een dienst, waarin alle overledenen genoemd worden van het afgelopen (kerkelijk) jaar. Er wordt bij elke naam een kaars aangestoken. Voor deze dienst worden de nabestaanden per brief uitgenodigd; daarvoor worden als regel de correspondentieadressen gebruikt die op de rouwbrief zijn vermeld. Na de dienst is er gelegenheid om een kopje koffie te drinken. Na afloop van de dienst kunt u de kaars mee naar huis nemen.