header gerard nieuw

3. Voorbeeld van een Orde van Dienst

Hieronder vindt u een mogelijke indeling van de dienst. Uiteraard is het op vele momenten mogelijk om hiervan af te wijken of er een eigen invulling aan te geven. In het overleg met de voorganger zal gezocht worden naar een evenwichtige opzet.

In de kerk
                Orgelspel
                Woord van welkom
                Bemoediging en groet
                Lied
                Gebed
                In memoriam / levensschets
                Lied
                Schriftlezing(en)
                Lied
                Overdenking
                Lied
                (Gedicht)
                Gebed
                Slotlied
                Uitleidende woorden
                Zegen
                Orgelspel bij het uitdragen

Op de begraafplaats
            Kort woord, waarin de naam genoemd wordt
            Geloofsbelijdenis (evt. gedeeltelijk)
            Onze Vader
            (Dalen van de kist)
            Kort slotwoord