header gerard nieuw

Aandachtspunten voor het gesprek met de begrafenisondernemer en de predikant 

- Het verzorgen van de overledene
Wanneer de naaste familie de begrafenisondernemer wil assisteren of zelf de opbaring van de overledene wil verzorgen, kan dit besproken worden met de begrafenisondernemer of de verpleging van het ziekenhuis.

- Opbaren thuis of in de aula
Steeds vaker geeft de familie er de voorkeur aan om de overledene thuis op te baren. Dat kan, dankzij de technische voorzieningen zoals koeling, heel goed. Een andere mogelijkheid is het opbaren in de aula.

- Begraven of cremeren
Deze keuze is heel persoonlijk. Er wordt uiteraard rekening gehouden met de eventuele wensen van de overledene. Een graf kan belangrijk zijn voor de verwerking van het verlies; het is een bezinningsplaats.

- Vaststellen van de dag en het tijdstip van de begrafenis of crematie
Doorgaans wordt de overledene vijf dagen na het heengaan begraven of gecremeerd, maar hiervan kan afgeweken worden, bijvoorbeeld wanneer een weekeinde of feestdagen in deze periode vallen of familieleden niet binnen deze periode aanwezig kunnen zijn.

- Het opstellen van de tekst voor de rouwbrief en de advertentie
De begrafenisondernemer kan u voorbeelden tonen van rouwbrieven. Wanneer u de tekst opstelt, wees dan kritisch op de inhoud, ook in taalkundig opzicht. Voor het opstellen van de rouwbrief kunt u denken aan de volgende zaken:

- een persoonlijke tekst in de aanhef
- informatie over: de ziekte, de leeftijd, de geloofsovertuiging
- het opnemen van een bijbeltekst, een spreuk of een gedicht
- vermelding van doopnamen, functies, titels en onderscheidingen
- wie de brief verstuurt: worden ook de (achter-)kleinkinderen vermeld?
- vermelding van het correspondentieadres
- datum en tijdstip en plaats van condoleance, de afscheidsdienst en de begrafenis of crematie
- hoe wilt u de dienst betitelen: Afscheidsdienst, Dankdienst, Dienst van Woord en gebed, Rouwdienst of anders?
- of er bezoek aan huis op prijs gesteld wordt
- of bloemen gewenst zijn