header gerard nieuw

- Begraven of cremeren in kleine kring
Sommige mensen hebben voor hun overlijden te kennen gegeven, dat ze graag in kleine kring door hun naaste familie begraven of gecremeerd willen worden. U kunt er dan aan denken om de begrafenis of crematie in besloten kring te laten plaatsvinden, en de andere belangstellenden uit te nodigen voor de uitvaartplechtigheid voorafgaande aan of na de begrafenis of crematie.

- Dienst in de kerk of in de aula
De keuze voor een afscheidsdienst in de kerk of in de aula hangt af van de wensen van de overledene en/of de familie. Overwegingen die daarbij een rol kunnen spelen, zijn: hoe gehecht was de overledene aan het kerkgebouw? Wat wordt door de familie de meest passende omgeving gevonden voor het afscheid? Maar ook: hoeveel belangstellenden worden er verwacht? Een aula heeft meestal een kleinere capaciteit dan een kerkgebouw.

- De dragers
De begrafenisonderneming heeft medewerkers om de kist de kerk in te dragen en na de dienst het uitdragen te verzorgen. Maar er bestaat ook de mogelijkheid om dat door familieleden, vrienden, of collega’s te laten doen.

- Het adressenbestand
Aanbevolen wordt om een lijst met adressen klaar te hebben liggen. vergeet niet om de wijzigingen van tijd tot tijd bij te houden en laat anderen weten, waar dit adressenbestand en eventuele wensen liggen.

- Eigen wensen
Er zijn vele mogelijkheden om het afscheid vorm te geven. Neemt u daartoe rustig initiatieven. Begrafenisondernemer en predikant zullen met u de mogelijkheden bespreken en zo mogelijk realiseren.
.