3: Na de doopgezin02

3.1. Geloofsopvoeding

In de doopvragen waarop jullie" ja" zeggen, wordt ook aandacht besteed aan de geloofsopvoeding. Jullie bevestigen daardoor dat jullie je kind zullen voorgaan in het geloof. Geloofsopvoeding is dus een consequentie van de doop.
Het geloof moet voorgedaan en geoefend worden.
Omdat het kind nog zo jong is, lijkt het wel dat de geloofsopvoeding nog alle tijd heeft maar geloofsopvoeding begint vanaf het prille begin van het leven. Bewust en onbewust kunnen ouders van jonge kinderen hiermee omgaan. Gods liefde straalt door in de wijze waarop ouders met hun kind omgaan, voor hen borg staan, hen vertrouwen en hoop geven, hen troosten en hen in staat stellen om zich tot unieke mensen te ontwikkelen. Later, als de kinderen wat groter zijn, kunnen de ouders gericht bezig zijn met de geloofsopvoeding.
Dat kan op allerlei manieren: het voorlezen of vertellen uit de kinderbijbel, het samen bidden aan tafel, bidden bij het naar bed gaan, samen prentenboeken over bijbelse verhalen bekijken en erbij vertellen, samen bijbelse liederen zingen. Als de kinderen naar de basisschool gaan, zijn er nog andere mogelijkheden: tekenen en knutselen over verhalen, op de tv kijken naar godsdienstige programma's, naar de kindernevendienst gaan, etc.Van belang is, dat ouders zich realiseren dat de kerk of de school nooit de geloofsopvoeding van de ouders kan overnemen. Ouders blijven de belangrijkste overdragers van het geloof, zoals beloofd bij de doop van hun kind.

3.2. Ondersteuningsmogelijkheden na de doop

De gemeente wil de doopouders en de kinderen na de doop niet zomaar laten gaan. We hebben samen een belofte gedaan aan God, aan de ouders en aan het kind.
In onze kerkelijke gemeente zijn een aantal mogelijkheden:

Kinderoppas
Tijdens elke kerkdienst is er de mogelijkheid voor ouders die samen naar de kerk willen om hun jonge kind te brengen naar de kinderoppas

Kindernevendienst
Voor de kinderen die naar de basisschool gaan, is er de kindernevendienst, die in de kerk gehouden wordt. Voor de preek gaan de kinderen naar hun eigen dienst en na de preek komen ze weer terug. Ook in de dienst wordt getracht de kinderen zo actief mogelijk bij de dienst te betrekken. De inhoud van de kindernevendienst en het onderwerp in de ‘grote’ kerk zijn op elkaar afgestemd zodat de ouders daarover thuis met de kinderen kunnen praten.

Kerk-School-Gezinsdiensten
Enkele malen per jaar zijn er bijzondere diensten die in samenwerking met de christelijke basisscholen zijn voorbereid, Op deze wijze wordt het verband tussen kerk en school en gezin onderhouden.

Verder noemen wij nog voor oudere leeftijd: groep1
Jeugdclubs
Basiscatechese (groep 7 en 8)
Rock-Solid
BrunchZ'N

Delta-diensten

Gespreksgroepen voor (doop)ouders van jonge kinderen:
Deze ontmoetingen hebben ten doel om ouders de gelegenheid te geven om samen met elkaar in gesprek te gaan over de opvoeding en het omgaan met het geloof in het gezin. De ouders krijgen hiervoor een uitnodiging
.