2: De Doopdienst

In dit deel willen we jullie als ouders inzicht geven in de liturgie van de doopdienst en de mogelijkheden die er zijn om ook zelf een persoonlijk accent aan de dienst te geven, zodat iedereen zich betrokken kan voelen bij deze bijzondere dienst. 

2.1. Voorbereiding op het doopgesprek en de dienst

doopboekje We vragen jullie om ter voorbereiding op het doopgesprek het boekje (of de - eventueel uitgeprinte - inhoud van deze pagina's) goed door te lezen. Tijdens het lezen roept de inhoud misschien vragen en onduidelijkheden op. Schrijf deze op opdat jullie ze kunnen stellen in gesprek met de predikant. Zet ook andere vragen die jullie hebben op papier. Als jullie een gedicht of lied kennen dat je graag in de liturgie van deze dienst opgenomen willen hebben, neem dat dan mee.
Neem ook jullie trouwboekje mee voor de administratieve gegevens.

2.2. Het doopgesprek met de predikant

 In onze gemeente is er maandelijks de gelegenheid om kinderen te laten dopen. Om beurten worden deze diensten voorgegaan door één van de predikanten. Hiervoor wordt jaarlijks een rooster gemaakt.
Ouders die hun kind willen laten dopen, nemen contact op met de dienstdoende predikant. Omdat zich ook andere ouders voor het doopgesprek kunnen aanmelden, vindt het gesprek meestal in groepsverband plaats. Van belang is een openhartige sfeer zodat ouders en predikanten vrijuit kunnen praten over de doop en een dienst voorbereiden die gezamenlijk gedragen wordt.

Thema's die besproken worden zijn:
- vragen naar aanleiding van de inhoud van dit boekje, in het bijzonder deel 1.
- de reden waarom ouders hun kind laten dopen;
- de mogelijkheden voor de ouders om een bijdrage te leveren aan de doopdienst;
- de orde van dienst.

Door de kerkfotograaf worden foto’s gemaakt.