header gerard nieuw

Net als in andere jaren heeft de ZWO-commissie voor 2024 weer een kunstkalender samengesteld en uitgegeven. 2024 kalender
Ook dit jaar hebben we weer kunstenaars uit onze eigen gemeente bereid gevonden om een kunstwerk te maken en Fokke de Jong heeft die werken gefotografeerd.

Deze kalender heeft als thema ‘Sssst ....'
Op het voorblad staat het schilderij 'Zomaar een buurtje' van Giely Aukema, zie afbeelding rechts op deze pagina. 

De opbrengst van deze kalender is bestemd voor het  werk van Father Petru in het dorp Ulmu in Moldavië.   

U kunt zijn werk ook steunen door geld over te maken naar NL393RABO1262879698

ten name van Diaconie Protestantse Gemeente te Roden-Roderwolde onder vermelding van Father Petru. 

Onze grote dank aan de kunstenaars die het thema 'Sttttt....' op hun eigen, kunstzinnige manier hebben verbeeld. 

ZWO plaatselijk>>>