header gerard nieuw

Deel 2: In de kerk !

3. Trouwen in de kerk

bijbel

Enige weken voordat je gaat trouwen op het gemeentehuis heb je een gesprek met de ambtenaar van de burgerlijke stand over het burgerlijk huwelijk. Je gaat dan ‘in ondertrouw’, maar op de trouwdag wordt jullie huwelijk officieel gesloten. Eigenlijk sluiten jullie zelf je huwelijk, omdat je verklaart "elkaar te nemen tot echtgenoot en getrouwelijk alle plichten te vervullen welke door de wet aan de huwelijkse staat zijn verbonden". In naam der wet worden jullie aan elkaar verbonden.
Trouwen op het gemeentehuis is dus een zakelijke aangelegenheid. Er wordt niet gevraagd waarom je trouwt, hoeveel je van elkaar houdt en waarom je als paar verder wilt. In het kerkelijk huwelijk komen thema’s als liefde, trouw, respect en zorg naar voren. Omdat mensen weet hebben van de risico’s in het leven, van het loslaten van een verbond, wordt aan God gevraagd of Hij in dit verbond tussen twee mensen aanwezig wil zijn. Dit komt tot uitdrukking in de zegen over het paar.
Zo wordt aan het burgerlijk huwelijk een heel persoonlijke en diepgaande dimensie van jullie samen zijn en samen willen blijven toegevoegd.

De meeste paren trouwen op dezelfde dag op het gemeentehuis en in de kerk te midden van familie, vrienden, kennissen, collega’s en buren. Het is ook mogelijk om op twee verschillende dagen te gaan trouwen: het burgerlijk huwelijk wordt op een doordeweekse dag gesloten en op een later tijdstip wordt het kerkelijk huwelijk op een andere dag bevestigd en gezegend. Dit kan ook plaats vinden in een zondagmorgendienst in het midden van de kerkelijke gemeente.

4. Het voorbereidende gesprek

Ter voorbereiding op de kerkelijke bevestiging van jullie huwelijk heeft de predikant die jullie daarvoor vragen, een of meer gesprekken met jullie, waarin ondermeer aan de orde komt:
- de kennismaking
- de verdieping
- de bespreking van praktische zaken.
Neem voor de kennismaking vroegtijdig contact met de predikant op, onder andere over de datum waarop jullie willen gaan trouwen.

De kennismaking
De predikant en het aanstaande huwelijkspaar kunnen elkaar wel of niet kennen. Meestal is een nadere kennismaking tussen de betrokkenen nodig. Aan de orde komen thema’s als leeftijd, afkomst, geboortehuis, levensloop, beroep en het ontstaan en verloop van de relatie.
Het bruidspaar en de predikant stellen de definitieve datum van de kerkelijke inzegening vast en maken afspraken over het informeren van de koster en de organist. Een organist van onze gemeente verzorgt het orgelspel, tenzij het bruidspaar de voorkeur heeft voor een andere organist.

De verdieping
In het gesprek wordt dieper ingegaan op de motieven voor en de betekenis en de consequenties van het trouwen in de kerk.
Mogelijke gesprekpunten zijn:

- Hoe geloven jullie?
- Wat betekent God voor jullie in je leven?
- Welke plaats heeft de kerkgemeenschap daarin?
- Wat verwachten jullie van de kerk?
- Wat mag de kerk van jullie verwachten?
- Hoe is jullie relatie?
- Willen jullie, als dat jullie gegeven is, kinderen en hoe wil je deze opvoeden?

Ook komt aan de orde de inhoud van de huwelijksdienst.
Daarbij valt te denken aan:
- het verloop van de huwelijksdienst (Deze wordt beschreven onder 5.)
- de mogelijkheden voor een eigen inbreng en de bijdrage van anderen
- mogelijke thema’s van de dienst.

De praktische zaken
In het gesprek of in een vervolggesprek komen ook allerlei praktische zaken aan de orde, zoals:

- het maken van foto’s en video-opnamen
Het paar bespreekt vooraf met de fotograaf de wijze waarop foto’s worden gemaakt zodat dit tijdens de dienst niet storend is. Zijn er twee of meer fotografen dan is het goed om af te spreken wie van hen tijdens de dienst vooraan in de kerk aanwezig is. 

- de praktische gang van zaken in de dienst, o.a. de mogelijke medewerking van een koor

- het opnemen van contact met de organist wanneer er speciale wensen op muzikaal gebied zijn

- De liturgie wordt doorgenomen. Met elkaar worden de lezingen en liederen gekozen

- Afkondiging in de kerk
(De zondag voorafgaande aan de kerkelijke trouwdienst wordt het huwelijk afgekondigd in de kerk.)
Ook wordt het aanstaande huwelijk vermeld in Kerknieuws, het mededelingenblad van onze gemeente.