header gerard nieuw

Deel 1: In de kerk? 

1. Uitspraken om over na te denken

Wanneer jullie erover nadenken of je wel of niet in de kerk zult trouwen, maak je allerlei overwegingen. Hieronder staan een aantal uitspraken die voor jullie aanleiding kunnen zijn om na te denken over de vraag: welke betekenis heeft een huwelijk in de kerk voor ons?

“Ik ga niet naar de kerk maar ik geloof wel.”
“Wat ik beloof, kan ik dat wel waarmaken?”
“Ik geloof niet maar ik doe het voor hem/haar.”
“Zonder kerk is het zo kaal. Wij missen dan wat.”
“Zo’n kerkdienst hoort er gewoon bij.”
“Ik doe het voor mijn familie. Mijn ouders willen het graag.”
“Waarom zouden we trouwen in de kerk. Daarna komen wij er misschien niet meer.”
“Mijn vriend(in) wil dat graag, dus houd ik dat niet tegen.”
“Geen van onze vrienden is in de kerk getrouwd. Moeten wij het dan wel doen?”

Hebben jullie er behoefte aan om met de predikant in alle openheid jullie overwegingen door te spreken, neem dan contact op, zodat jullie daarna zelf een besluit kunnen nemen.

omarm 

2. Verschillende geloofsrichtingen

De huwelijkspartners kunnen tot verschillende kerken en geloofsgemeenschappen behoren of één van beiden kan niet kerkelijk zijn. Ook dan zijn er mogelijkheden om in de protestantse gemeente van Roden-Roderwolde te trouwen. Hieronder beschrijven we voor jullie een aantal mogelijkheden. Denk niet te snel dat een kerkelijk huwelijk niet mogelijk is. Je kunt hierover een gesprek met de predikant hebben.

- Een van de partners is rooms-katholiek
De opvattingen over het huwelijk in de protestantse en de rooms-katholieke kerk verschillen nogal van elkaar. Binnen de rooms-katholieke kerk is het huwelijk een sacrament (heilige handeling). Voor protestanten geldt dat niet. 
Een oecumenisch huwelijk is ook in dit geval mogelijk, doch de mogelijkheden hangen samen met de opvattingen van de betreffende pastores. Meestal leiden een pastoor en een dominee deze dienst, maar dat is niet noodzakelijk. Er moeten goede afspraken worden gemaakt, onder andere over de viering van eucharistie of avondmaal. Dit vindt plaats onder gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.

- Een van de beide partners is buitenkerkelijk
Als een van beiden niet actief bij een kerk betrokken is maar wel in God gelooft, is een kerkelijk huwelijk in principe geen probleem. Wel zal dit bij de voorbereiding goed doorgesproken worden.

- Een van beiden is ongelovig
Deze situatie moet goed met elkaar worden doorgesproken. Beide echtelieden hebben geen band als het om de geloofsbeleving gaat. Als een van de beide partners graag de zegen over hun huwelijk wil, zal die niet geweigerd worden. De huwelijksvragen die gesteld worden, zullen bij de voorbereiding zorgvuldig worden doorgenomen. Van de ongelovige partner wordt gevraagd te verklaren respect te hebben voor de geloofsbeleving van de ander, daar alle ruimte voor te geven, die te ondersteunen en deze niet te belemmeren of af te keuren.

- Een van beiden behoort tot de islam of is hindoe
In overleg met de predikant wordt de inhoud van de dienst vastgesteld.