header gerard nieuw

Ds F.A. Kok wilde niet op portret
Aanleiding
Van bijna alle predikanten, die de Gereformeerde kerk van Roden gediend hebben is een foto (portret) bewaard gebleven.
Het portret van ds F.A. Kok, die als eerste predikant in 1857 te Roden gestaan heeft, ontbreekt in de portretten galerij. Is dit toeval of is het portret verloren gegaan?
Ds F.A. Kok (Frederik Alberts Kok) werd op 30 januari 1803 geboren in Eemster bij Dwingeloo. Hij groeide op in het gezin van Albert Hilberts Kok (meister Albert), die nauw betrokken was, bij de afscheiding in Dwingeloo, waar al in 1835 een “afgescheiden” gemeente werd gesticht.

De afscheiding in Dwingeloo is in 1909 prachtig beschreven door ds. J. Kok in zijn boek “Meister Albert en zijn zonen”, met herdrukken in 1934 en 1984.
In dit boek wordt een stukje kerkelijke geschiedenis beschreven over de mensen met hun motivaties, hun verlangens, maar ook met hun zwakheden en beperkingen.
De eerste predikant van de Gereformeerde Kerk te Roden, was ds F.A. Kok, een van de zonen van Meister Albert Kok.
De voorganger in de Sint Nicolaaskerk te Dwingeloo, met zijn prachtige “Siepel” toren, keek vreemd op toen tijdens zijn predikatie, meister Albert Kok ging staan, zijn hoed opzette en gevolgd door zijn zonen de kerk verliet, omdat er “bij de waarheid langs werd gepreekt”.


Frederik had na zijn huwelijk een laken- en kruideniers winkel met een bierbrouwerij en jeneverstokerij aan de brink van Dwingeloo.
Frederik was steng voor zichzelf en voor anderen, hij was zwaarmoedig en in zichzelf gekeerd. Zijn vader zei over hem ”Onze Frederik is een vrome jongen, maar een haantje”.
Hij was zoals hij zelf zei “overgereformeerd”.
Hij was tegen pronkerij, een spiegel in huis en het maken van een foto zullen taboe geweest zijn. Hij volgde de opleiding tot predikant en heeft in verschillende gemeenten gestaan.
In 1857 kwam hij naar Roden. Dit is maar voor een korte periode geweest, want hij overleed in het voorjaar van 1858, in de week voor Pasen.

Remmelt Booij, 11 februari 2007