header_gerard_b.jpg

websitefotoDe delegatie van onze gemeente, die een bezoek heeft gebracht aan onze parnergmeeente Kraków, is opnieuw zeer hartelijk ontvangen. Aan een kerkdienst werkten ook Theo en Marieke mee. Via deze link>>> kan de dienst bekeken en beluisterd worden. Voor een uitgebreid verslag en alle foto's van het bezoek:


Bezoek aan Kraków

Op vrijdag 29 april reisden we met een deze keer kleine delegatie af naar Kraków om een bezoek te brengen aan onze zustergemeente, de Evangelisch Lutherse gemeente aldaar. Ruim 30 jaar hebben we al contact met elkaar. Jaarlijks wordt in Kraków en in Roden hetzelfde thema besproken, en een onderdeel van het bezoek is het uitwisselen van de uitkomsten van de discussies. Voor een groter beeld: klik op de foto's.

Krakow2016 02

 

Krakow2016 01Na een reis met enig fileleed kwamen we aan in Kraków, waar we zoals gebruikelijk heel hartelijk werden ontvangen met koffie en koek, versierd met Hollandse vlaggetjes. Na het welkomstwoord en het uitreiken van het programma gingen we naar onze gastadressen voor een maaltijd en om bij te praten of kennis te maken.

 

Zaterdag

Op tijd verzamelden we ons voor een uitstapje naar Tarnow, een kleine 100 km ten Oosten van Kraków. Daar keken we wat rond in het stadscentrum en bezochten we een museum met vele oude altaarstukken en schilderingen van heiligen, die door verschillende kerken waren afgedankt omdat er nieuwe altaarstukken of schilderijen kwamen. Krakow2016 03 Krakow2016 04Na een interessante rondleiding bezochten we nog een zeer oude houten kerk en na de lunch vertrokken we naar Wisnizcz om een kasteel te bezichtigen van een familie die vele kastelen in de regio bezat, onder andere de beroemde Wawel in Kraków. Krakow2016 05 Krakow2016 06Onder de indruk van het vele moois dat de omgeving van Kraków te bieden heeft, reisden we door naar Wieliczka, vlak bij Kraków, een stad die bekend is vanwege de zoutmijn. Daar werd ons een heerlijke maaltijd aangeboden, waarna we weer terugkeerden naar ‘huis’ om verder te gaan met de gesprekken van onze gastvrouwen en –heren.

Zondag

Een van de hoogtepunten is bij de uitwisseling de kerkdienst. Marieke en Theo was gevraagd om hun ambtskleding mee te nemen en deel te nemen aan de dienst. Na een welkom van de predikant, Roman Pracki, kreeg Wim Vrieling de gelegenheid om de groeten uit Roden over te brengen en een geschenk te overhandigen: een foto met als thema “Licht”, die ook op onze kunstkalender van de ZWO te vinden is 

Krakow2016 09

 

Krakow2016 08

Aan de schriftlezingen namen Hans Bouwers en Marieke Pranger deel.
We zongen liederen op ook voor ons bekende melodieën, zodat we ze in het Nederlands konden meezingen. Het avondmaal werd zoals elke zondag gevierd; aan de liturgie daarbij namen de beide Rodense predikanten deel.

Na het overhandigen van het geschenk voor onze gemeente dat ons werd meegegeven vanuit Kraków (een kruis, gemaakt van stippen in verschillende kleuren die de kinderen met hun vingertop hadden geplaatst) werden de beide predikanten nog verrast met een persoonlijk geschenk. Na het slotlied werd buiten door alle vier pastores de kerkgangers een fijne zondag gewenst en gingen we koffiedrinken met een groot aantal gemeenteleden. Ook daar werden oude bekenden begroet, groeten meegegeven en nieuwe contacten gelegd.

’s Middags vertrokken we richting de Joodse wijk. 

Krakow2016 10Onderweg kregen we veel uitleg van Agniezka over de kerken en gebouwen die we passeerden. Na de lunch bezochten we de oude fabriek van Schindler (bekend van de film “Schindlers List”), nu ingericht als museum met als thema: het lot van de Joodse gemeenschap in Kraków gedurende de oorlog. Een indrukwekkende expositie...

De avondmaaltijd gebruikten we met of bij ons tweede gastadres. En een aantal maakte daarna nog een avondwandeling door het prachtige centrum van Kraków.

Maandag

De maandagmorgen was gereserveerd voor wat vrije tijd om rond te wandelen, wat geschenkjes te kopen voor ‘thuis’, en te genieten van het mooie weer.

Krakow2016 11Daarna kwamen we samen voor de lunch en het gesprek over het thema van afgelopen seizoen: “Geloof en wetenschap”, dat we in Roden hadden besproken aan de hand van het boekje “Geloven tegen beter weten in” van de hand van Wil van den Bercken. Het soms moeizame gesprek leverde in ieder geval een eenduidige conclusie op: geloof vind je op een ander vlak dan de uitkomsten van de wetenschap. Het is meer een zaak van het hart, een innerlijke overtuiging, dan de uitkomst van het verstand. Het heeft dus weinig zin om het met wetenschappelijke argumenten te bestrijden. Geloof is een gave van God, die uiteraard wel beantwoord moet worden met onze eigen keuze. Krakow2016 12

Na het intensieve gesprek was er nog wat gelegenheid om de benen te strekken; de Rodenaren maakten daarvan gebruik om nog een keer de fraaie markt in het centrum op te zoeken.

Toen was het tijd voor het slotdiner op een verrassend mooie locatie met uitzicht op de Wawel, het kasteel dat aan de rand van het oude stadscentrum is gelegen. De gemeente van Kraków werd heel hartelijk bedankt voor de geweldige ontvangst en het mooie en interessante programma dat ze voor ons hadden samengesteld.

Krakow2016 14

Er werden cadeautjes uitgewisseld en meegegeven voor de vele contacten in Roden. En natuurlijk werden er foto’s gemaakt met als achtergrond het kasteel bij nacht. Krakow2016 15   

 

Krakow2016 13

Dinsdag

Redelijk op tijd vertrokken we, uitgezwaaid door een aantal gastvrouwen en –heren. Omdat het vrije dagen waren voor de Polen was het geen enkel probleem om de anders zo drukke stad uit te komen. Tot bij Bremen verliep de reis voorspoedig, maar met het einddoel bijna in zicht moesten we toch nog een uur en drie kwartier file verwerken voordat we uiteindelijk richting Roden konden koersen. Bepakt en bezakt met vele geschenken voor onszelf en om in Roden te verspreiden en vol mooie herinneringen aan een paar fijne dagen, kwamen we thuis. Moe, maar dankbaar dat we de banden opnieuw hebben kunnen aanhalen.

Ook namens Marieke, Hans en Wim,  Theo van Beijeren

Voor het bekijken van alle foto: klik op de link per onderdeel:

29 april: Ontvangst>>>  30 april: Bezoek Tarnow en omgeving>>> 

1 mei: Kerkdienst en ontmoeting>>>

1 mei: Wandeling en bezoek Schindlermuseum>>> 

2 mei: Lunchbijeenkomst en discussie>>>

2 mei: Afsluitingsavond>>>   ---   Overige foto's>>>