header gerard nieuw

  • Na officiele bevestiging in een kerkdienst, maakt de diaken deel uit van het College van Diakenen en wordt uitgenodigd voor de vergaderingen.
  • In de toegewezen wijk is een diaken onderdeel van het wijkteam en overlegt met de ouderling en contactpersonen over de gang van zaken in de wijk.
  • Het bezoeken van de wijkleden gebeurt in overleg met de wijkteamleden, meestal wordt een verdeling gemaakt.
  • Een diaken werkt mee aan wijkactiviteiten, zoals nieuwjaarsbijeenkomsten en andere ontmoetingen en uitstapjes.

Terug>>>