Een archiefgroep kent geen einde
De opdracht van de archiefgroep is nooit voltooid. Jawel, het afstoffen van de oude stukken en het te voorschijn halen van wat bijna verslonden was door mot en zilvervisjes, het opnieuw rangschikken van dat alles, dat is hopelijk een aflopende bezigheid.
Maar de taak is niet volbracht wanneer alles keurig in het gelid staat en er nette stapeltjes van zijn gemaakt. Het gaat om wát er op die papieren en in die boeken staat. Ook in die welke al verhuisd zijn naar het Drents Archief. De groep zal daar kennis van moeten nemen en daarvan vertellen, daarover schrijven, er de aandacht op moeten vestigen. Steeds weer.

Mankerende vertegenwoordiging in de groep
De huidige archiefgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de voormalige Hervormde Gemeente van Roden en van de Gereformeerde Kerk van Roden. Vier jaar geleden was daar ook nog Anneke Doornbos uit Roderwolde bij. Jawel, de molenaarster.
Wegens verhuizing naar elders is Anneke uit de werkgroep gestapt.
Tot nu toe heeft Roderwolde nog geen vervanger voor haar gevonden.

Het ontbreken van vertegenwoordigers van Roderwolde in de groep voelt toch wel aan als een gemis. Immers iemand die op de hoogte is van het gebeuren in dat deel van de gemeente waarmee hij zich het meest verwant voelt, is toch net iets meer betrokken bij de geschiedenis en de ontwikkeling van die wijk.
Daarom Rowolmers ….

Zij die archiveren haasten niet
Al weer meer dan vier jaar lang komt de archiefgroep om de twee weken op dinsdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur bijeen, met uitzondering van de hoogzomermaanden.
Tot voor kort werkte de groep in de Bijkeuken, waar ook de boeken en de mappen lagen opgeborgen of nog lagen uitgestald. Tegenwoordig vinden op dezelfde dag en hetzelfde uur zowel de werkzaamheden als het archief zelf een plaats in zaal één van Op de Helte.

Beelden van voorheen
Een aparte groep houdt zich bezig met oude foto’s en naar verluidt zelfs met filmpjes van gebeurtenissen uit vroegere dagen van onze kerken.
Wie in zijn verzameling ook nog wel foto’s (of misschien zelfs nog films) heeft, wordt vriendelijk verzocht contact op te nemen met één van de leden van de groep.

Die overige leden zijn: Tom Meijer (archiefkundige), Ger Vrieling, Cor Akse, Gera de Vries, Jannie Groenboom, Roelie Makkink, Wil Jongsma, Klaas Rienstra en Menno Oosterhoff (boekbinder).
Contactpersoon Tom Meijer e-mailcontact>>>

X

Right Click

Geen kopieermogelijkheid