header gerard nieuw

gewoondoenOp zondag 26 september namen we afscheid van 3 ambtsdragers. Voor de functie van diaken kon Ankie Westra worden bevestigd. De twee ouderlingen konden helaas niet vervangen worden. Zou het iets voor u kunnen zijn en wat houdt dit werk in? Hier volgt een beknopte omschrijving:

  • Na de offciele bevestiging in een kerkdienst, maakt een ouderling deel uit van de kerkenraad en wordt uitgenodigd voor de vergaderingen
  • In de toegewezen wijk is een ouderling onderdeel van het wijkteam en overlegt met de diaken en contactpersonen over de gang van zaken in de wijk.
  • Het bezoeken van de wijkleden gebeurt in overleg met de wijkteamleden, meestal wordt een verdeling gemaakt.
  • Een ouderling werkt mee aan wijkactiviteiten, zoals nieuwjaarsbijeenkomsten en andere ontmoetingen en uitstapjes.

Als u iemand weet die volgens u hiervoor geschikt is of zou u zelf deze belangrijke taak op u willen nemen? Neem dan contact op met één van onze pastores.
Nettie Kramer en Gerard Waninge, (Vice)Voorzitter Kerkenraad

Naar Kerkenraad>>>