header gerard nieuw

Ds.MeijlesIntrededienst ds. Walter Meijles
In een feestelijke dienst op zondagmiddag 11 september 2016 werd ds. Walter Meijles bevestigd als onze nieuwe predikant door Ds. Bart Elbert. Echtgenote Tineke en de drie dochters (zagen we ook al een a.s. schoonzoon?), familie, vrienden en bekenden en natuurlijk de gemeenteleden genoten van dit bijzonder gebeuren. Na de officiële verbintenis begon ds. Meijles aan zijn eerste dienst in onze gemeente.....


BloemstukOpvallend en feestelijk aanwezig in het liturgisch centrum was het prachtig bloemstuk, speciaal gemaakt voor deze dienst, als symbool voor de veelkleurige gemeente. 

Een aantal gemeenteleden had zich bij de twee cantorijen gevoegd en met elkaar vormden ze een prachtig koor, daarbij ondersteund door onze beroemde organist Erwin Wiersinga. Dit gaf extra glans aan de prachtige liederen die we zongen.

Zichtbaar onder de indruk van de rustige en welbespraakte predikant, werd geluisterd naar goede woorden. Aan de kinderen legde hij de betekenis van het regenboogornament uit en vooral de lege plek kreeg de aandacht, want “daar horen wij thuis, dat laatste stukje daar is voor ons”. Om ons er aan te herinneren dat wij bij elkaar horen als veelkleurige gemeente heeft ds. Mejles een regenboog sjaal aangeschaft, die hij voortaan zal dragen.

Uit de Bijbel las kerkelijk werker Astrid Mekes het verhaal van de bruiloft te Kana voor. In zijn overdenking ging Ds. Meijles in op de houding van de moeder van Jezus. Zij vond het nodig hem een ‘zetje’ te geven, zoals moeders dat soms nodig vinden bij hun kind. Wat dan volgt doet ‘sprookjesachtig’ aan, maar dan wel in de positieve zin. Een sprookje in de zin van wijsheidverhalen, die bewaard zijn gebleven, die vertellen waar het werkelijk om gaat. Niet alles kan hier uitgebreid worden beschreven. De hele dienst en overdenking kunt u beluisteren via Kerkomroep.

De kinderen kwamen weer binnen met vlaggetjes met daarop het woord WELKOM, ook hadden ze het woord ‘MEIJLES’ op een papier geschilderd. Verrassend was het cadeau, een bak viooltjes waar, heel symbolisch, een lege plek moest worden opgevuld. "Dit was vooraf niet afgesproken", vertelde Hanneke. Met werkhandschoenen aan vervulde de dominee met plezier deze opdracht, daarbij geholpen door de kinderen.

Het was een feestelijke en indrukwekkende dienst en na de zegen en het ‘Amen’ van de gemeente kwam onze voorzitter Frans Caljouw aan het woord. Hij typeerde op ludieke wijze de mensen van de drie noordelijke provincies: “Een Drent is te aardig om eerlijk te zijn, een Groninger is te eerlijk om aardig te zijn, een Fries heeft een heel breed bed om ook ’s nachts dwars te kunnen liggen”. ’t Is maar dat de dominee al vast weet met welk soort mensen hij te maken krijgt. Frans wenste de familie een heel goede toekomst in Roden en gaf de zegen mee aan Walter: “Ga met God en Hij zal met je gaan”.

Daarna kwam ds. Bert Altena aan het woord als voorzitter van de werkgemeenschap Ring Roden. Hij vertelde als ‘Drent die te aardig is’ enz. in het kort iets over deze werkgemeenschap en sprak de wens uit dat het met en voor ds. Walter Meijles een ‘vruchtbare samenwerking’ zal worden. Hierbij ging hij, met veel gevoel voor humor, in op het ‘bruidsbed’ dat al eerder ter sprake kwam. Hij wenste ook de familie sterkte bij alle nieuwe indrukken die te verwerken zijn in een korte tijd.

In de hal was het onder het drinken van koffie, thee en fris, een gezellig samenzijn en werd de familie nog eens met een handdruk welkom geheten en een heel goede tijd gewenst in Roden. Met dank aan fotograaf Han Post kunnen we mooie foto’s>>> laten zien.
Een webmaster. 


Verslag kennismaking Ds. Walter Meijles en familie
Wat een hartverwarmende avond hebben we als beroepingscommissie en als gemeente achter de rug. Het lieve welkom op het scherm voor de familie Meijles, de vlaggetjes en bloemen in de kerk, de geweldige opkomst, het samen beginnen met het zingen van lied 686 ‘De Geest des Heren heeft een nieuw begin’; prachtig! 
Onze voorzitter Frans Caljouw, opende de avond en gaf daarna het woord aan ondergetekende. Ik heb verteld hoe de procedure is verlopen, wat u grotendeels ook heeft kunnen volgen in Kerknieuws. Ik vertelde ook waarom we als beroepingscommissie unaniem enthousiast zijn over ds. Meijles en hem daarom graag op deze avond wilden voorstellen aan de gemeente.
(klik op de foto's voor een vergroting)

info NettieQua leeftijd (42 jaar) past hij binnen ons profiel, qua achtergrond, wat theologische zienswijze en zijnswijze betreft, zijn manier van spreken in heldere taal, zijn kijk op liturgie en denken over pastoraat; we werden steeds bevestigd in ons positieve gevoel.
Een jonge dominee in een gemeente met een bijzondere leeftijdsopbouw qua leden. Ds. Meijles zei hierover het volgende in ons gesprek, toen dit ter sprake kwam: ‘Leeftijd is een relatief begrip, in gesprekken merk ik dat het ‘een jonge dominee zijn’ juist drempelverlagend werkt en het gesprek gemakkelijk diepgang geeft.’ 

uitleg MeijlesDaarna kreeg ds. Walter Meijles zelf het woord. Hij vertelde wie hij is geworden aan de hand van een drietal voorwerpen.

Een zakbijbeltje met handgrepen dat hij van zijn vader had gekregen en altijd op zijn bureau lag, staat symbool voor waar hij vandaan komt. Walter is geboren en opgegroeid in Andijk waar hij tot zijn 18e heeft gewoond. Andijk is een gereformeerd dorp in een katholieke omgeving. Hij bezocht daar de ‘koffiebar’, ging naar catechisatie en wilde zendeling worden. Een hele brave jongen dus.  Zijn vader was lelieboer en Walter heeft tot zijn studententijd altijd meegeholpen. Hij ging theologie studeren in Kampen en wilde in eerste instantie na zijn studie geen dominee worden. Hij had zijn vrouw Tineke inmiddels ontmoet en hun eerste kind was op komst toen hij werd gevraagd om consulent jeugdwerk te worden bij LAVA (Gelderland), na ook voor JOP (jeugdorganisatie van de PKN) een periode te hebben gewerkt ging zijn hart toch steeds meer uit naar het predikantschap en heeft hij in 2012 een beroep gekregen van de gemeente Deventer (Colmschate).

Gezin MeijlesHet tweede voorwerp was een foto van zijn gezin; je kunt als dominee wel ergens naar toe willen maar voor je gezin moet het daar ook goed zijn. Dat gevoel had hij, en natuurlijk ook zijn gezin, zeker bij Roden! Het derde voorwerp was een figuur, die hij zelf had gemaakt, uit een leger n.a.v. het boek en film ‘Lord of the Rings.’ Wat hij hiermee wilde laten zien is dat hij zorgvuldig, creatief en een doorzetter is.


Dominee en_zijn_vrouw TinekeZijn vrouw Tineke nam ook het woord om hun kinderen, drie dochters van 16, 15 en 12 jaar, voor te stellen en ze vertelde dat ze veel zin had hier naar toe te gaan. Zij doet al jaren de administratie op een basisschool in Arnhem. Ze hoopt weer een baan in deze richting te vinden en wil zich ook graag binnen onze gemeente inzetten. Daarna kon de gemeente met hem kennismaken voor zover de beperkte tijd (vanwege de lange terugreis) dit toeliet. Met het zingen van lied 791 ‘Liefde eenmaal uitgesproken ’ werd de avond afgesloten.


Onder applaus werd het gezin uitgezwaaid en daarna kon de gemeente vragen stellen. Het is natuurlijk wennen over en weer. Is hij wel net zo muzikaal als Theo, begrijpt hij wel dat hier veel ouderen zijn? Maar ook werd de hoop uitgesproken dat juist de leeftijd ook weer nieuw elan met zich meebrengt. De teneur was: een strik eromheen en beroepen. De kerkenraad heeft na afloop dan ook beslist dat zij een beroep uitbrengt op ds. Walter Meijles dat hij heeft aangenomen.

Wij als beroepingscommissie zijn blij en dankbaar dat het in zo’n korte tijd is gelukt om een dominee te kunnen beroepen. Als alles goed gaat kan ds. Meijles per 1 september komen en zijn intrede is gepland op 11 september. Zet deze datum maar vast in de agenda.

Hartelijke groet, Nettie Kramer, namens de beroepingscommissie e-mail>>>

Terug naar Gemeente

 
Powered by Phoca Gallery