header gerard nieuw

Lit.schikking7 7 2019Intrededienst ds. Sybrand van Dijk
De kerkzaal in Op de Helte is tot de laatste stoel bezet; het is dan ook geen gewone dienst, maar een zeer bijzondere omdat ds. Paul-Sybrand van Dijk (hierna te noemen Sybrand) wordt bevestigd als onze nieuwe predikant. Op de liturgietafel staat een prachtig bloemstuk met veelkleurige bloemen, waarbij de bloemschikgroep deze woorden>>> aan Sybrand wil meegeven.......

Bij binnenkomst van de kerkenraad zingen we, samen met de cantorij, lied 280: "De vreugde voert ons naar dit huis". Ouderling Hadewig heet alle aanwezigen hartelijk welkom, in het bijzonder Sybrand en echtgenoot Henk en familie. Onze onmisbare 'Cantorij Roden' wordt geleid door cantrix Thysia Betting en gewaardeerde organist is Erwin Wiersinga. 
Met onze predikant Walter Meijles gaan we verder met 'Votum en groet' en zingen we het drempelgebed lied 298, waarbij Walter solo begint met "Eeuwige, onze God" en de gemeente en cantorij het lied verder zingen.

Presentatie
Als Sybrand naar voren wordt geroepen, spreekt vice-voorzitter van de kerkenraad Nettie uit dat de "beroeping naar orde is verlopen" en kan de bevestiging beginnen, we zingen "Dankt, dankt nu allen God"

Opdracht
Onze Pastor Astrid Mekes leest de indrukwekkende 'Opdracht' voor en na het voorlezen van de 'Gelofte' horen we het overtuigend antwoord van Sybrand "Ja, dat geloof ik" en "Ja dat beloof ik. Zo helpe mij God".
Het is een emotioneel moment en wonderlijk dat juist op dat moment de zon stralend door de ramen schijnt.... "Een glimlach van God"?
Na de inzegening door onze pastores Astrid en Walter, ouderling Hadewig en Diaken Ale, en een ambtsdrager uit Adorp-Wetsinge en Sauwerd, volgt door de staande gemeente de aanvaarding en verwelkoming. 

Sybrand neemt de leiding van de dienst over en neemt eerst een stukje brood: "Je hebt geen idee wat het is om bevestigd te worden!". 
De kinderen komen naar voren, krijgen ook een stukje brood en Sybrand vraagt wat er in een broodje zit. Dat weten de kinderen wel.
Als Sybrand graan laat zien ("uit de grond getrokken, sorry") legt hij uit wanneer het graan rijp is om geoogst te worden.

De dienst gaat verder met de bijbellezingen, waarbij de oogst ook ter sprake komt. Tijdens de preek stelt Sybrand de zanger Nick Cave voor, van wie Brenda een afbeelding en een filmpje "Into my arm">>> laat zien via de beamer. Na een concert heeft Nick Cave de gewoonte de mensen uit te nodigen bij hem te komen en als ze dat willen, omhelst hij hen zonder woorden. Uit LIEFDE en dat is dan ook het sleutelwoord in de overdenking. Sybrand eindigt met de mooie woorden van zijn zus:
"Helder oordeel, scherpe zinnen
kloek gemoed
doen niet altijd ons beminnen
maar wilt U ieders harte winnen
wees dan goed."

Na de dienst volgen nog een paar toespraken en kunnen we Sybrand en Henk welkom heten in de hal en genieten van koffie, thee, fris met iets lekkers erbij. Overal klinken opgewekte woorden; "We zijn blij met onze nieuwe dominee". 

Niet alles kan hier natuurlijk vermeld worden, maar de dienst was gedurende enkele maanden helemaal te beluisteren via Kerkomroep. Fotograaf Han Post heeft een prachtige fotoreportage gemaakt, die we hier>>> mogen zien. Bedankt Han! 

Op haar bekende wijze heeft ook onze trouwe 'blogster' Ada een mooi verhaal>>> gemaakt over de intrededienst, het kan niet op...Bedankt Ada! 

Hartelijk dank aan alle medewerkers aan deze dienst en vooral een speciale dank aan onze kosters! (Je hebt geen idee wat het is om zo'n dienst met alles er om heen in goede orde te laten verlopen!)

En aan Sybrand en Henk wensen we een goede toekomst in onze gemeente Roden-Roderwolde!

Zwanny Kamp, webmaster

Terug naar Gemeente
 

 

 

 

 

 
Powered by Phoca Gallery