header gerard nieuw

Welkom op de pagina van Wijk West 5.

Predikant: ds. Walter Meijles e-mailcontact>>>
Wijkcoördinator: Corrie Poot e-mailcontact>>> 

Ons wijkteam bestaat uit de volgende personen:
Mieneke Been, Janneke Plantinga, Siety Schuitema, Diny Lanting, Zwanette Wouda, Ineke Jager en Wimmy Barf

Het vorige seizoen
Het cliché ‘wat gaat de tijd toch snel’ is vooral van toepassing als je terugkijkt. Ook dit jaar ging weer voorbij met alle lief en leed. Op kerkniveau was vooral op de voorgrond de beslissing over de nieuw te bouwen kerk. Geen gemakkelijk besluit maar we hopen zo samen verder te mogen bouwen aan onze kerk en onze gemeente. Ook in onze wijk. Een cliché is een te veel gebruikte en daardoor afgezaagde uitdrukking. Maar ook vaak zo waar en dat is natuurlijk de reden dat ze zo vaak worden gebruikt. Soms omdat we niet goed weten wat we moeten zeggen als iemand verdrietig is of pijn heeft. Dan kun je met je mond vol tanden staan en ligt een cliché op je tong. Soms hoef je niets te zeggen en is er zijn voldoende en alleen maar luisteren naar wat die ander je wil vertellen. Het helpt dan als je je kunt verplaatsen in die ander; wat zou ik willen als ik in zijn of haar schoenen stond of het gewoon vragen; ‘Kan ik iets voor je doen of betekenen?’ Wij hopen dat, juist in een kerkelijke gemeenschap zoals een wijkteam wil zijn, wij voor elkaar een luisterend oor kunnen zijn en een helpende hand. Wij stellen het daarom ook erg op prijs dat als er iets is of als u iets wilt of verwacht, u dit doorgeeft aan één van ons. 

God, laat geen mensenkind
Uit uw ontferming vallen.
Weer met uw ruime hart
Het kwade van ons allen.
Gij zijt te goeder trouw
geweest van het begin.
Vasthoudend blijft Gij tot
uw liefde overwint

Tekst: ds. Sytze de Vries

Veranderingen en vacatures binnen ons wijkteam
Zo heb je een goed bezet wijkteam en zo ineens zijn er meerdere vacatures! Tijdens ons uitje in Roderwolde hebben wij afscheid genomen van Joke Oostra die heel lang wijkteamlid is geweest. Wij zullen haar inbreng missen. Eerder dit jaar hadden wij al afscheid genomen van Miek Klijmeij die ook jarenlang trouw wijkteamlid was. Vanaf deze plaats ook nog onze hartelijke dank voor jullie trouwe inzet. Verder moesten wij eerder dit jaar helaas afscheid nemen van Janitha Maarleveld vanwege drukke werkzaamheden elders. Wij zijn erg blij met Ineke Jager en Zwanette Wouda die ons wijkteam komen versterken. Ineke is al begonnen en heeft de wijk van Janitha overgenomen. Zwanette zal het nieuwe seizoen de wijk van Joke overnemen. Voor Miek haar wijk is nog geen opvolger en helaas gaat Aafke Sandbergen ook stoppen als wijkteamlid. Zoals u misschien heeft gemerkt is Ilse van Huffelen verhuisd binnen Roden en gaat ons dus per oktober ook verlaten. Wij zijn dus op zoek naar nieuwe medewerkers voor ons wijkteam.

Wilt u graag wat meer verbinding met de mensen om u heen?
Wilt u wel iets doen voor de kerk en hebt u wel wat tijd? Neem dan contact op met Corrie Poot e-mailcontact>>>