header gerard nieuw

Welkom op de pagina van wijk West 2

Predikant: ds. Walter Meijles e-mailcontact>>>
Wijkcoördinator: Bert van Dijken e-mailcontact>>> 

Zomerstart vrijdag 20 mei 2022 West 1 en 2: Zie uitnodiging>>> 

Geografisch gezien beslaat onze sectie vooral dat woon- en leefgebied van Roden, dat te vinden is in de Vijfde Verloting.
Onder aanvoering van onze wijkcoördinator proberen wij als wijkteam vooral binnen de wijk naar elkaar om te zien. 

In het wijkteam kennen wij elkaar bij de volgende namen:
Zwanet, Aukje, Arend, Hanneke, Jaap, Josien, Joukje, Marianne en  Ria

Wij vergaderen regelmatig en in de wijk brengen wij de verschillende publicaties, kerstgroet en uitnodigingen rond. Wij bezoeken nieuw ingekomenen, pasgeborenen, zieken en allen die daar behoefte aan hebben.
Jaarlijks organiseren wij het groothuisbezoek, meestal in de kapel te Nieuw-Roden.
Verder natuurlijk onze nieuwjaarsvisite begin januari en in het najaar het beroemde Kerkcafé, waar wij graag een gast voor uitnodigen, die ons die avond iets komt vertellen.

Wij publiceren eens per jaar onze wijkbrief ter info.