Wijkteam Oost 2 en 7

Dit is de pagina van Wijk Oost 2 en Oost 7.

Predikant: Ds. Sybrand van Dijk e-mailcontact>>>
Wijkcoƶrdinator: Harm Vos e-mailcontact>>> 

Contactpersonen:
Jopie Bakker, Jannie Dijkstra, Rezina van der Plas, Aly en Geert Stevens, Sijcolien Smith en Hanna M. Zandvoort.

Als er in de wijk belangstelling is voor huiskamerbijeenkomsten dan wil het wijkteam dit wel helpen organiseren.
U kunt dit eventueel doorgeven aan de wijkcoƶrdinator.